X
  1. Hem
  2. WordPress & hemsidor
  3. Hur flyttar jag en WordPressinstallation manuellt?

Hur flyttar jag en WordPressinstallation manuellt?

Om du är osäker på att utföra det hela manuellt rekommenderar vi att du använder exempelvis Akeeba Backup för att flytta en WordPressinstallation.

Om du önskar flytta en WordPressinstallation till oss utan att ta hjälp av plugins, eller om det fungerar dåligt när du försökt använda ett plugin är det fullt möjligt att göra flytten manuellt.

Hämta ner installationen från nuvarande leverantör

En WordPressinstallation består av två delar – dels en mängd filer och dels en databas. Du behöver hämta hem båda delarna från nuvarande leverantör för att kunna få igång siten hos oss.

Ladda ner filerna

Först behöver du hämta hem filerna från din nuvarande leverantör. Hur du gör detta beror på vilka filöverföringsfunktioner leverantören erbjuder, men det kan röra sig om nedladdning via FTP, SSH eller något filhanteringsverktyg på deras kontrollpanel. Är du osäker, kontakta den nuvarande leverantörens support för att få hjälp.

För enklare hantering rekommenderar vi att du komprimerar ihop hela mappen som siten ligger i, så du har en stor fil att föra över istället för hundra- eller tusentals småfiler.

Om du inte har möjlighet att göra detta (eller inte vet hur man gör) så är det inget måste.

Ladda ner databasen

Databasen laddar du ner härnäst. Detta kan oftast göras via ett verktyg som heter phpMyAdmin, om nuvarande leverantör erbjuder det. Annars behöver du kontakta deras support och fråga hur du kan få ner en så kallad sql-dump av databasen (en fil innehållande hela databasen).

Ladda upp installationen hos oss

När du har hämtat ner filerna och databasen för installationen från leverantören du vill flytta från behöver du ladda upp dem hos oss.

Ordna domänen

Börja med att se till så domänen du vill att installationen ska vara nåbar på finns uppsatt på ditt webbhotellkonto hos oss, antingen som huvuddomän på kontot eller som en tilläggsdomän.

Ladda upp filerna

Filerna för sidan kan du ladda upp till ett webbhotellkonto hos oss på flera sätt. Vi erbjuder möjlighet att ansluta till kontot via både FTP och SSH, och du kan även använda Filhanteraren inne på cPanel.

Om du har en komprimerad fil innehållande alla filer är det absolut enklast att göra uppladdningen. Tänk på att du kommer behöva packa upp den komprimerade filen för att sidan ska fungera.

Om du inte komprimerat ihop filerna kan du inte använda Filhanteraren för uppladdningen, då den endast stöder uppladdning av en fil i taget.

Vart du ska ladda upp filerna beror på vilken domän på kontot installationen ska vara nåbar på i slutändan. Hur du tar reda på vilken mapp som gäller för uppladdningen har vi skrivit om här.

Ordna databasen

För att få ordning på databasen måste du först skapa en databas hos oss. Vi har skrivit följande guide om hur du går tillväga. När du skapat databasen kan du importera sql-dumpen från din nuvarande leverantör hos oss enligt dessa instruktioner.

Justera inställningarna

Efter filer och databas är på plats kommer du behöva genomföra några justeringar bland inställningarna för installtionen. Om dessa ändringar inte görs är det troligt att sidan inte kommer ladda.

Databasinställningar

Du behöver korrigera inställningarna vad gäller kopplingen till databasen, då de uppgifter du använde hos den nuvarande leverantören troligtvis inte är desamma som de som gäller hos oss. Inställningarna hittar du i filen wp-config.php i roten för installationen och där behöver du ställa in så korrekt databas hos oss används. Databasnamn, databasanvändare och databasanvändarens lösenord valde du när du skapade databasen ovan.

Inställningar för uppladdningar

För att filuppladdningar ska fungera efter flytten kan du även behöva ändra sökvägen till uppladdningsmappen, vi beskriver tillvägagångssättet här. Om detta inte görs kommer nya uppladdningar via exempelvis wp-admin resultera i ett felmeddelande om att mappen inte är skrivbar eller något liknande.

Byta domän

Detta steg kan du hoppa över om installationen ska vara nåbar på samma domän efter flytten som före.

Om du har för avsikt att byta domänen som installationen använde hos den förre leverantören jämfört med hos oss behöver du ordna med även detta. Detta då WordPress sparar väldigt många sökvägar, länkar etc i absolut form. Om du behöver byta domänen, läs denna guide om hur du kan göra.

Lokal ompekning för att kontrollera så allt fungerar

Detta steg är frivilligt, men rekommenderas.

Om du vill testa så sidan fungerar hos oss innan du pekar om domänen globalt kan du göra en lokal ompekning på din dator. Denna lokala ompekning gör att trafiken från just din dator går till servern hos oss istället för dit som resten av internet anser att hemsidan ligger. För att göra ompekningen behöver du veta vilken IP-adress som servern sidan ligger på använder. Det tar du reda på enligt den här guiden. Hur du därefter gör den lokala ompekningar har vi sammanställt här.

När du surfar mot hemsida och stöter på problem i form av omdirigering till https för sidan kan du tillfälligt utfärda ett självsignerat certifikat. Problemet yttrar sig oftast som att man kommer till serverns standardsida eller ser något annat innehåll än det man förväntat sig.

Det självsignerade certifikat kommer orsaka en varning i webbläsaren, men om du klickar dig förbi den kommer det fungera fint ändå.

Peka om domänen mot oss

Du är nu redo för att peka om domänen globalt, så all trafik mot domänen börjar gå mot servern hos oss. Du behöver dock ta ställning till dels hur du vill göra med domänens DNS-servar (om de ska vara kvar hos nuvarande leverantör eller om du vill använda våra) samt vem du vill ha som registrar för domänen (om den ska ligga kvar hos nuvarande eller om den ska flyttas till oss).

Behålla DNS-servrar

Om du vill behålla DNS-hanteringen hos din nuvarande leverantör behöver du i deras DNS-servrar peka om domänen (inklusive underdomänen www) så dessa går mot IP-adressen för servern hos oss. Om du är osäker på hur du gör denna ändring, kontakta leverantörens support så hjälper de dig.

Använda våra DNS-servrar

Vi rekommenderar att du gör en ompekning i nuvarande leverantörs DNS-servrar först, även om du vill byta till våra DNS-servrar för domänen. Detta för att du ska slippa vänta de upp till 48 timmar en DNS-serverändring kan ta.

Om du vill använda våra DNS-servrar är alla DNS-pekare för att allt ska gå mot oss redan förberedda. Du behöver då bara byta DNS-servrar för domänen.

Tänk på att du kan behöva sätta upp eventuella DNS-pekare för mail på nytt hos oss, om du exempelvis använder e-posttjänster hos Google eller Microsoft. Standard är att vår server ska hantera även e-posten för domänen.

Om domänen ligger hos en annan registrar behöver du byta DNS-servrarna hos dem. Våra DNS-servrar heter dns1.oderland.com, dns2.oderland.com och dns3.oderland.com och du behöver kontakta din registrar om du inte vet hur du ändrar dessa själv.

Om domänen däremot redan ligger hos oss kan du byta DNS-servrar via Kundavdelningen på vår hemsida.

Flytta domänen till oss

Många kunder uppskattar att ha både webbhotellkonto och domäner hos en och samma leverantör. Om du därför vill flytta din domän till oss kan detta göras via Kundavdelningen på vår hemsida. Det kan ta olika lång tid att flytta en domän, beroende på vilken toppdomän den har (.se, .com, .nu etc). Vissa toppdomäner kan också vara förknippade med en avgift vid registrarsbyte, du hittar vår prislista över alla toppdomäner vi hanterar här.

Verkar det hela krångligt?

Om den process som beskrivits ovan verkar krånglig kan du alltid nyttja vår flytthjälptjänst.

Om du dessutom tecknar ett nytt webbhotellkonto som du vill ha flytten utförd till så ingår flytt av en WordPressinstallation i priset.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss