X
 1. Hem
 2. cPanel/WHM
 3. Hur ansluter jag med SSH till ett webbhotellkonto?

Hur ansluter jag med SSH till ett webbhotellkonto?

Via cPanel

Du kan alltid komma åt en terminal via cPanel. För att göra det, följ dessa instruktioner:

 1. Logga in på cPanel.
 2. Klicka på ikonen Terminal under avsnittet Avancerat.
 3. På nästföljande sida får du upp en varning enligt nedan om du inte använt terminal-funktionen tidigare. Om du känner dig bekväm med SSH och vill gå vidare, klicka på den blå knappen.
  Varning inför användning av terminalfunktionen
 4. Nu har du fullständig åtkomst till ditt konto via en SSH-terminal!
  Terminalsession öppnad

Via SSH-klient

Tänk på att du alltid ska använda ditt cPanelanvändarnamn när du loggar in via SSH.

För att ansluta med SSH mot våra servrar krävs att man använder nycklar. Denna guide går igenom hur man genererar en publik nyckel som ligger på servern och en privat nyckel som finns på din dator.

Skapa nyckel

 1. Logga in på cPanel.
 2. Klicka på ikonen SSH under avsnittet Säkerhet.
 3. Klicka på Hantera SSH-nycklar.
 4. Klicka på Generera en ny nyckel.
 5. I fältet Nyckelnamn väljer du ett godtyckligt namn, exempelvis ”id_rsa” som är standardnamnet, men du kan såklart sätta något annat såsom ”nyckel”.
 6. I fältet Nyckellösenord skriver du in det lösenord du vill ha. Tänk på att välja ett starkt lösenord.
 7. Sen behöver du fylla i samma lösenord igen. Tänk på att styrkan måste komma över 50 för att lösenordet ska accepteras.
 8. Ändra Nyckeltyp till RSA och byt Nyckelstorlek till 4096.
 9. Du kan nu generera nyckeln.

Om du klickar på Gå Tillbaka kommer du till dina SSH-nycklar igen, där skall det finnas två nya nycklar, en publik och en privat.

Aktivera nyckeln

På den publika nyckeln klickar du Hantera.

Sedan klickar du på Authorize.

Nu är nyckeln aktiverad och du kan klicka på Gå Tillbaka för att komma tillbaka till SSH-nycklarna.

Ladda ned och ta bort den privata nyckeln från servern

Vid den privata nyckeln klicka på Visa/Ladda ned.

Om du skall använda PuTTY måste du konvertera nyckeln till PuTTY-format. I fältet Ange lösenfrasen för att låsa upp ”nyckelnamn”-nyckeln för konvertering fyller du i det lösenord du satte på nyckeln och klickar på Konvertera. Om du använder Linux, Unix eller Mac skippar du detta steg.

Klicka på Ladda ned nyckel för att spara nyckeln någonstans på din dator/enhet.

När den privata nyckeln finns på din dator skall du klicka på Ta bort för att ta bort den, det är en säkerhetsrisk att ha privata nycklar sparade på servern.

Ställa in Putty (Windows)

Om du kör Windows kan du använda ett program som heter Putty för att koppla upp mot servern med SSH. Om du inte har Putty kan du ladda ner det här. För att ställa in Putty att använda din nyckel som standardnyckel gör du så här.

 1. Öppna Putty och ladda den session du vill ändra inställningar för. Om du inte har någon session sparad sedan tidigare kan du gå till nästa steg.
 2. Klicka på Connection -> SSH -> Auth.
 3. Klicka på Browse och leta upp den privata nyckeln du sparade ned från servern.
 4. Gå tillbaka till Session och välj Save. Om du inte har en session sedan tidigare behöver du skriva in ett namn innan du klickar på Save. Namnet skriver du in i fältet Saved Sessions.
 5. I fältet Host Name behöver du nu skriva in namnet på den server du ska ansluta till. Du kan ta reda på vilken server ditt konto ligger på med hjälp av den här guiden.
 6. Klicka nu på Open för att starta SSH-sessionen.
 7. Om allt är rätt kommer Putty fråga om du litar på servern, ange Ja/Yes.
 8. Sedan ska Putty fråga dig om ditt användarnamn, skriv då in ditt cPanelanvändarnamn. Om du inte vet vilket cPanelanvändarnamn du har kan du följa den här guiden till och med steg fyra.
 9. Till sist kommer Putty fråga dig om lösenordet för din privata nyckel. Det är samma lösenord som du skrev in när du skapade nyckeln i cPanel (enligt ovan).
 10. Om allting har gått bra ska du nu vara inloggad på ditt konto via SSH.

Anslutning med PageAnt (Windows)

PageAnt kräver att du redan har Putty installerat.

Pageant är ett program som håller koll på dina nycklar. Varje gång Pageant startas kan du lägga till din nyckel (du får ange lösenordet). Med Pageant igång kan du göra anslutningar med Putty utan att behöva ange lösenordet.

Ladda ned pageant från Puttys hemsida.

När programmet är installerat skall en ikon (som ser ur som en dator med en hatt på) visas i Windows aktivitetsfält. Högerklicka på denna och välj Add Key, välj den privata nyckeln du laddade ner från servern. Du får fylla i lösenordet för nyckeln.

Nu skall det gå att ansluta mot servern med Putty utan att behöva ange lösenordet.

Anslutning med SSH i terminal (Unix/Linux/Mac/Windows 10 med Bash)

För Mac-användare hittar man terminalen via Finder genom att söka efter terminal.

För att använda nyckeln kan du ange -i flaggan med ssh eller scp:

ssh -v -i /path/to/private_key cpanelanvändarnamn@servernamn

Om du inte vet vilket cPanelanvändarnamn du har kan du följa den här guiden till och med steg fyra för att ta reda på det.

Om du inte vet vilken server du ska ansluta mot kan du följa den här guiden för att ta reda på det.

Den privata nyckeln på din dator får enbart vara läsbar av användaren. Du kan köra chmod 600 /path/to/key för att uppnå det (där dy byter ut /path/to/key mot sökvägen till och namnet på filen som innehåller den privata nyckeln).

Om anslutningen kopplas ner ofta

Ibland när man ansluter via SSH och lämnar sin inloggade session orörd en stund kan servern bryta anslutningen automatiskt. Detta är normalt, men om du tycker servern är lite väl aggressiv med att bryta din anslutning kan du behöva göra några extra inställningar.

Om du använder Putty (Windows)

 1. För att korrigera inställningen för anslutningstid i Putty, gå in på den session du skapat för servern hos oss (enligt ovan).
 2. I rutan Category, gå in på Connection. Vid Sending of null packets to keep session active, skriv in 240 under Seconds between keepalives.

 3. Gå nu in på Session under Category och klicka på Save.
 4. Testa nu att ansluta igen och se om du blir nerkopplad lika ofta. Om servern fortfarande avbryter anslutningen oftare än du önskar, sänk siffran 240 från steg 3 ovan successivt tills dess att anslutningen hålls öppen så länge du önskar.

Om du använder Unix/Linux/Mac/Windows 10 med Bash

Redigera filen ~/.ssh/config (eller skapa den om den inte finns) på datorn du försöker ansluta från och lägg in följande uppgifter i den:

Host servernamn.oderland.com
  Hostname servernamn.oderland.com
  ServerAliveInterval 240
  ServerAliveCountMax 2

Om du inte vill ordna med config-filen kan du ange motsvarande värden direkt vid anslutningsförsöket också enligt:

ssh -i /path/to/private_key -o ServerAliveInterval=240 -o ServerAliveCountMax=2 cpanelanvändarnamn@servernamn.oderland.com

Oavsett om du använder config-filen eller skriver in kommandot själv, byt ut servernamn.oderland.com mot korrekt servernamn som ditt konto ligger på.

Testa nu att ansluta igen och se om du blir nerkopplad lika ofta. Om servern fortfarande avbryter anslutningen oftare än du önskar, sänk siffran 240 vid ServerAliveInterval successivt tills dess att anslutningen hålls öppen så länge du önskar.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss