X
 1. Hem
 2. Ordlista

Ordlista

 • Content delivery network - ett nätverk av servrar placerade i olika regioner världen över. Syftet med att använda ett CDN är att data såsom bilder, javascriptfiler etc ska laddas från servrar som geografiskt befinner sig närmre besökare till en viss site.
 • Kontrollpanelen vi använder för alla webbhotellkonton.
 • Domain name system - kan ses som en telefonkatalog för Internet som kopplar ihop domännamn (till exempel www.example.com) med IP-adresser (exempelvis 192.0.2.26), som används för den egentliga kommunikationen. Detta för att Internetanvändare ska slippa memorera IP-adresser.
 • En server som översätter domännamn till IP-adresser.
 • En teknisk lösning som gör DNS-poster säkrare genom att signera dem med kryptografiska nycklar. DNSSEC skyddar mot förfalskade DNS-poster genom att varje uppslag valideras med nycklar mot särskilda valideringsposter.
 • En adress/ett namn på Internet, såsom oderland.se eller exempel.se. Domäner används för att underlätta surfande på Internet så man slipper memorera IP-adresser. Vem som helst kan registrera en domän och använda för hemsidor, e-post, servrar etc.
 • Fully qualified domain name - också kallat absolut domännamn. Fullständigt namn på t.ex. en hemsida (www.oderland.se) eller server (server.exempel.se).
 • File transfer protocol - ett sätt att överföra filer över Internet, till exempel för uppladdning av en hemsida till en server.
 • Hypertext markup language - ett sidbeskrivningsspråk som används för att generera hemsidor på Internet. HTML ger instruktioner för hur ett datorprogram (exempelvis en webbläsare) ska presentera text, bilder, layout, länkar etc.
 • Hypertext transfer protocol - Det kommunikationsprotokoll som används för att överföra webbsidor på Internet.
 • Internet message access protocol - ett sätt att läsa e-post på en e-postserver. När en e-postklient (såsom Outlook, Thunderbird m.fl.) är inställd på att ansluta till ett e-postkonto via IMAP visar programmet de meddelanden som finns på servern. E-postmeddelandena lagras alltså på servern,(...)
 • Ett nummer som används som adress på Internet (till exempel 192.0.2.26). IP-adressen identifierar normalt en viss dator (eller annan uppkopplad enhet), samtidigt som adressens första del visar till vilket nätverk datorn är kopplad.
 • En databashanterare som använder sig av frågespråket SQL för att hämta ut och lägga in data i databasen. Många hemsidor använder MySQL för att hantera sitt innehåll, exempelvis sådana baserade på WordPress.
 • PHP: Hypertext Preprocessor - ett programmeringsspråk som främst körs på webbservrar för att driva hemsidor med dynamiskt innehåll (alltså innehåll som genereras från exempelvis en databas eller en besökars formulärdata).
 • Post office protocol - ett sätt att läsa e-post på en e-postserver. När en e-postklient (såsom Outlook, Thunderbird m.fl.) är inställd på att ansluta till ett e-postkonto via POP3 laddar programmet ner de meddelanden som finns på servern. E-postmeddelandena lagras alltså i e-postklienten,(...)
 • Ägaren av ett domännamn.
 • Ett företag som registrerar och förnyar domännamn åt sina kunder. Oderland är ett exempel på en registrar.
 • Organisation som styr och ställer över ett antal toppdomäner och ger företag möjlighet att bli registrarer. Internetstiftelsen i Sverige är ett exempel på ett registry och de hanterar .se- och .nu-toppdomänerna.
 • Simple mail transfer protocol - den vanligaste metoden för att skicka ut e-post från en server. Hos oss på Oderland krävs inloggning med användarnamn och lösenord för att göra utskick av e-postmeddelanden.
 • Secure shell - en metod för att ansluta sig säkert mot andra datorer över Internet eller på ett lokalt nätverk.
 • SSH-nycklar utgörs av ett matchat par av en publik och en privat nyckel. Den publika nyckeln läggs upp på alla servrar man vill nå medan den privata nyckeln endast ska finnas på den/de enheter som du ansluter från. Inloggning med nyckel är mycket säkrare än om man använder lösenord.
 • Den högsta nivån i Internets DNS-system. Exempel är .se, .nu och .com.
 • Time to live - ett mått på livslängden för viss data såsom ett DNS-inlägg.
 • Uniform resource locator eller webbadress - en serie bokstäver och andra tecken som identifierar en adress på Internet, såsom https://www.oderland.se/support/.
 • Bland de mest populära blogg- och innehållshanteringssystem (CMS) på dagens Internet som används av miljontals hemsidor, bloggar och webbshoppar. Skrivet i PHP och använder databasen MySQL för datalagringen.
 • WordPress Toolkit låter dig installera, konfigurera och underhålla dina WordPress-webbplatser från ett samlat gränssnitt. Grundversionen ingår utan kostnad. Uppgradera till Deluxe för ännu fler funktioner.