Maxlängd för certifikat minskar till ett år

Med start 1 september 2020 kan SSL-certifikat som längst utfärdas för ett år i taget.

Stora förändringar har skett de seneaste åren gällande certifikat och vi har rört oss mot kortare livslängd för certifikat allteftersom automatiska förnyelser blivit vanligare.

Som ett steg i detta förkortas 1:e september 2020 maxlängden ett certifikat kan utfärdas på, från två år till ett.

Använder du dig redan av Let’s Encrypt eller den fullt automatiska certifikatshanteringenmanaged server eller webbhotell påverkas du inte.

Lika bra fungerar det för dig som idag betalar för ett certifikat, som du tidigare uppdaterat manuellt, om du väljer att säga upp certifikatet. Då kommer det automatiskt bytas ut och efterföljande förnyelser sker då också helt automatiskt.

Om du använder dig av certifikatet i ett system som inte har stöd för automatiska certifikatsuppdateringar kommer certifikatet behöva bytas ut varje år.

Vi kommer endast erbjuda betalda certifikat på årsbasis och förnyelser av befintliga certifikat som tidigare förnyats vartannat år kommer justeras till att förnyas årsvis.