Kom igång med Python hos Oderland

Kom igång med Python hos Oderland

Här på Oderland vet vi att världen ibland kan bestå av mer än PHP och WordPress. Tjänster så som YouTube, Dropbox, Reddit, Instagram är helt eller delvis utvecklade i Python. Därför har vi sedan en tid tillbaks fullt stöd för körning av Python-baserade applikationer på samtliga av våra webbhotellspaket.Stöd finns för att köra webbapplikationer baserade på Python 2.7 till Python 3.5, med andra ord stödjer vi alla aktuella Python-versioner. Du kan enkelt välja Python-version själv när du skapar din applikation.

Att komma igång med en Python-baserad webbpplikation behöver inte vara speciellt krångligt. Vi skrivit ihop instruktioner för hur man kommer igång med två stora Python-baserade ramverk. Stöd finns för de flesta ramverk så länge de är WSGI-kompatibla.

Här följer instruktioner för att komma igång med Python på våra webbhotellskonton. Förkunskap om Python är att föredra men givetvis hjälper vår support till om ni kört fast.

För en generell överblick över hur en Python-applikation sätts upp se guiden Uppsättning av Python-applikation.


Djangodjango-logo-positive

Django är ett ramverk för utveckling av webbbaserade applikationer och hemsidor i Python. Det är öppen källkod och har som mål att underlätta, snabba upp och göra webbutvecklingen säkrare. Django beskriver sig själva som:
Django is a high-level Python Web framework that encourages rapid development and clean, pragmatic design. Built by experienced developers, it takes care of much of the hassle of Web development, so you can focus on writing your app without needing to reinvent the wheel. It’s free and open source.

För att komma igång med en Django-applikation hos Oderland se följande guide Så kommer du igång med Django för Python.


Flask


flask
Flask
är ett så kallat microframework och lämpar sig utmärkt för att utveckla allt från små API:er till större system.

Instruktioner för hur man kan komma igång med Flask hos Oderland finns i Så kommer du igång med Flask för Python.