1. Hem
 2. Utvecklarverktyg
 3. Hur kommer jag igång med Python på webbhotell?

Hur kommer jag igång med Python på webbhotell?

Oderland stödjer körning av Python-baserade webbapplikationer baserade på WSGI-standarden, vilket de flesta stora Python-projekt är. Körning av Python-applikationer stöds på samtliga av våra webbhotellpaket.

För att underlätta felsökning och uppsättning rekommenderar vi att aktivera felsökningsläge för applikationen. Instruktioner för detta återfinns i Hur felsöker jag fel i min Node.js, Python eller Ruby applikation?

För att sätta upp en ny applikation logga först in i cPanel och gå sedan till sektionen Programvara där valet Setup Python App finns.

När du har tagit dig in där ser du dina nuvarande Python-applikationer samt ges möjligheten att sätta upp en ny Python-applikation:

Skapa Python-app

Efter du tryckt på Create application-knappen får du göra några inställningar för din applikation.

Inställningar för att skapa app

Här finns fem val:

 • Python version – Aktuell version av Python som skall användas. Vilken version som skall väljas här beror helt och hållet på vilken mjukvara som skall användas. Dokumentationen för de olika projekten brukar oftast ha en rekommenderad version av Python.
 • Application root – Den rot-katalog dit du kommer att ladda upp Python-koden som skall köras. Eftersom webbservern inte hanterar Python-filerna direkt så som vid körning av PHP t.ex. bör Python-filerna placeras utanför din ~/public_html katalog i en egen katalog. Anges relativt till ditt kontos hemmapp, så om du anger python-app i fältet innebär detta /home/användarnamn/python-app.
 • Application URL – Välj här domän för applikationen samt vilken URI som skall användas. Skriv / för att köra applikationen direkt på domänen. För att använda en underkatalog för applikationen skriv då /katalog. T.ex. /python-app för att göra din applikation tillgänglig på dindomän.se/python-app.
 • Application startup file – Detta fält kan lämnas tomt om du inte har någon specifik fil som ska anges för start av din applikation. Om fältet lämnas tom kommer en passenger_wsgi.py-fil skapas för detta.
 • Application Entry point – Även detta fält kan lämnas tomt, det sätts till application som standard.

När alla val är gjorda klicka sedan på Create. Då skapas en virtualenv som möjliggör installation av andra Python-moduler för din applikation. En virtualenv i Python-världen kan kortfattat beskrivas som en virtuell miljö som möjliggör installation av moduler och paket som inte påverkar systemets eller andra virtualenvs. Det är alltså ett sätt att separera sina Python-miljöer på. Denna virtualenv kan aktiveras efter inloggning med SSH mot ditt webbhotellskonto. För information om hur du ansluter till din server med SSH se följande guide.

Efter att uppsättningen är genomförd finns nu en lista över dina skapade Python-applikationer.

Lista över uppsatta Python-applikationer

Om man klickar på ikonen med pennan på så får man upp ett antal inställningar för den uppsatta applikationen.

Inställningar för uppsatt python-app

Här visas information om dina uppsatta Python-applikationer och du har även möjlighet att göra ändringar.

Högst upp finner du knappar för att hantera din applikation:

 • Destroy – Radera din applikation.
 • Cancel – Avbryt den pågående redigeringen av applikationen och återgå till listan över tillgängliga applikationer.
 • Save – Spara ändringar gjorda på applikationen.

Där under hittar du Enter to the virtual environment. Detta kommando kan kopieras och köras för att aktivera den virtuella Python-miljön (virtualenv) för din applikation. Detta görs efter att du loggat in med SSH på ditt webbhotellkonto. Se tidigare stycke om virtualenv och anslutning till servern via SSH.

En bit nedanför detta finns även knapparna:

 • Stop app – Stoppa Python-applikationen. Byts ut till Start app om applikationen är stoppad.
 • Restart – Starta om applikationen.

Du kan även hantera inställningarna för din applikation:

 • Python Version – Val av aktuell Python-version.
 • Application root, Application URL, Application startup file samt Application Entry point – Se informationen från tidigare stycke.
 • Configurations files – Här kan du installera olika python-paket via Pip.
 • Environment variables – Här kan du ställa in olika environment-variabler för din applikation.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
KONTAKTA OSS