1. Hem
 2. Utvecklarverktyg
 3. Hur kommer jag igång med Python på webbhotell?

Hur kommer jag igång med Python på webbhotell?

Oderland stödjer körning av Python-baserade webbapplikationer baserade på WSGI-standarden, vilket de flesta stora Python-projekt är. Körning av Python-applikationer stöds på samtliga av våra webbhotellpaket.

För att underlätta felsökning och uppsättning rekommenderar vi att aktivera felsökningsläge för applikationen. Instruktioner för detta återfinns i Hur felsöker jag fel i min Node.js, Python eller Ruby applikation?

För att sätta upp en ny applikation logga först in i cPanel och gå sedan till sektionen Programvara där valet Setup Python App finns.

När du har tagit dig in där borde du få möjligheten att sätta upp en ny Python-applikation.

Här finns tre val:

 • Python version – Aktuell version av Python som skall användas. Vilken version som skall väljas här beror helt och hållet på vilken mjukvara som skall användas. Dokumentationen för de olika projekten brukar oftast ha en rekommenderad version av Python.
 • App Directory – Den rot-katalog dit du kommer att ladda upp Python-koden som skall köras. Eftersom webbservern inte hanterar Python-filerna direkt så som vid körning av PHP t.ex. bör Python-filerna placeras utanför din ~/public_html katalog i en egen katalog.
 • App Domain/URI – Välj här domän för applikationen samt vilken URI som skall användas. Skriv / för att köra applikationen direkt på domänen. För att använda en underkatalog för applikationen skriv då /katalog. T.ex. /python-app för att göra din applikation tillgänglig på dindomän.se/python-app.

När alla val är gjorda klicka sedan på Setup. Då skapas en virtualenv som möjliggör installation av andra Python-moduler för din applikation. En virtualenv i Python-världen kan kortfattat beskrivas som en virituell miljö som möjliggör installation av moduler och paket som inte påverkar systemets eller andra virtualenvs. Det är alltså ett sätt att separera sina Python-miljöer på. Denna virtualenv kan aktiveras efter inloggning med SSH mot ditt webbhotellskonto. För information om hur du ansluter till din server med SSH se följande guide.

Efter att uppsättningen är genomförd finns nu en lista över dina skapade Python-applikationer.

Här visas information om dina uppsatta Python-applikationer och du har även möjlighet att göra ändringar.

 • App Directory samt App URI – Se informationen från tidigare stycke.
 • WSGI file location – Val av WSGI-fil för din applikation. För mer information om detta val se våra guider om Django och Flask.
 • Python Version – Val av aktuell Python-version.
 • Modules – Installera ytterligare Python-moduler för din applikation. Tryck på show och skriv in modulens namn och sedan på add för att installera.
 • Execute command – Kör ett manuellt kommando för din Python-applikation. Detta kan vara användbart för att t.ex.. rensa cache eller liknande om sådant kommando finns tillgänlig.
 • Command for entering to virtual environment – Detta kommando kan kopieras och köras för att aktivera den virtuella Python-miljön (virtualenv) för din applikation. Detta görs efter att du loggat in med SSH på ditt webbhotellkonto. Se tidigare stycke om virtualenv och anslutning till servern via SSH.

Längst ner finner du knappar för att hantera din applikation:

 • Update – Uppdatera inställningar för applikationen.
 • Reset – Återställ ändringar som gjorts.
 • Restart – Starta om Python-processen.
 • Remove – Ta bort applikationen.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
KONTAKTA OSS