Särskilda villkor för Managed WordPress

§ 1 Allmänt

1.1

Detta tilläggsavtal reglerar förhållandet mellan kunden (“Kund”) och ODERLAND Webbhotell AB (“ODERLAND”), med organisationsnummer 556680-8746 och gäller för tjänsten Managed WordPress (”Tjänsten”) samt eventuella tilläggstjänster. Tilläggsavtalet gäller utöver ODERLANDs ”Användaravtal” som gäller vid köp av samtliga tjänster hos ODERLAND.

1.2

Tjänsten innefattar hosting, övervakning, underhåll och support av WordPress-applikationer. Tjänsten innefattar ej vidareutveckling.

1.3

ODERLAND har rätt att ändra i och ta bort applikationer som inte fungerar på ett tillfredsställande sätt enligt ODERLANDs bedömning. Ändringar som påverkar Kund meddelas antingen via e-post, regelbundna rapporter eller statistik och loggar som är tillgängliga för Kund.

1.4

Vid påbörjad Tjänst gör ODERLAND en analys av prestanda, funktionalitet och säkerhet av hemsidan som skall flyttas in. ODERLAND har rätt att häva köp om hemsidan kan anses utgöra en säkerhetsrisk eller ej kan betraktas som en standard WordPress-installation enligt ODERLANDs bedömning.

1.5

Kund har rätt att begära ut filer och databas tillhörande sin WordPress-installation vid uppsägning av tjänsten. Dessa levereras till Kund inom fem arbetsdagar efter uppsägning.

1.6

Tjänsten erbjuds enbart till företag varför distansavtalslagen ej är tillämplig. Ingen ångerrätt utgår för tjänsten.

1.7

Dessa särskilda villkor gäller tillsvidare. Ändring i dessa villkor meddelas via e-post till Kund. Avtalet börjar gälla tidigast 1 månad efter att ändringar meddelats.