Särskilda villkor för Postal

1.1 Det här avtalet (”Avtalet”) beskiver villkoren för Oderlands tjänst för mailutskick (”Postal”, ”Tjänsten”) mellan ODERLAND Webbhotell AB med organisationsnummer 556680-8746 (”vi”, ”oss”, ”Oderland”) och Kunden (”ni”, ”er”).

1.2 Avtalet är underställt användaravtalet som accepteras i samband med att Kunden registrerar ett kundkonto hos Oderland.

1.3 Om det upprättas bilagor till Avtalet ska det som står i bilagorna gälla över vad som står i det här avtalet. Bilagor med högre numrering gäller över de med lägre numrering.

1.4 Ett transaktionellt meddelande inom ramen för Avtalet är ett meddelande som skickas som del av en befintlig kundrelation och som rör ett befintligt avtalsförhållande utan erbjudanden.

1.5 Ett marknadsmeddelande är alla andra typer av meddelanden som inte är transaktionella.

2. Utskicksgränser

2.1 Om antal utsända meddelanden överstiger det antal meddelanden som ingår fakturerar Oderland detta till Kunden i efterskott enligt prislistan för det paket som Kunden har.

2.2 Kundens utskick ska hålla sig inom följande gränser:

  • Studsade meddelanden: ≤ 5%, som andel av totala antalet meddelanden som har studsat vid leverans.
  • Avprenumerationer: ≤ 1,4%
  • Spam-klagomål: ≤ 0,08%, som andelen av det totala antalet skickade meddelanden som rapporterats som spam.

3. Utskick och information

3.1 Det är förbjudet att använda listor som har köpts, hyrts eller skrapats från tredje-part. Även att köpa eller skicka till tredje-parts-listor är förbjudet.

3.2 Marknadsmeddelanden ska endast skickas där mottagaren lämnat ett tydligt, explicit och bevisbart samtycke att få sådana meddelanden. Samtycke ska ges genom ett bekräftat enkelt eller dubbelt samtyckessystem. När mottagaren lämnar samtycke ska anledningen till prenumerationen tydligt framgå. Valet att prenumerera ska inte vara förvalt.

3.4 Om Oderland skulle få in en anmälan om missbruk gällande Kundens meddelanden ska Kunden skyndsamt kunna ge Oderland bevis på mottagarens samtycke. Oderland tar anmälningar om missbruk på stort allvar. Vid varje tid ska Kunden kunna ge Oderland information om alla e-postadresser som du skickat meddelanden till inklusive information om vad för typ av samtycke Kunden har, när e-postadressen samlades in samt övriga bevis på Kundens rätt att enligt lag och Avtalet skicka meddelanden till mottagaren.

3.5 Alla marknadsmeddelanden som skickas måste innehålla en länk att avprenumerera. Länken ska vara tydlig och koncis och kunna identifieras, läsas och förstås av vem som helst. Kunden ska behandla förfrågningar om avprenumeration skyndsamt.

3.6 Avsändarens namn och uppgifter måste tydligt framgå av varje meddelanden. Fälten ”Från”, ”Till” och ”Reply-To” måste korrekt och tydligt identifiera avsändarens domännamn och e-postadress.

3.7 Kunden ska på sin webbplats publicera och tillgängliggöra en personuppgiftspolicy som möter gällande juridiska krav. Varje meddelande som skickas ska innehålla en länk till personuppgiftspolicyn.

3.8 Kunden får dessutom inte använda tjänsten för att:

  • Verifiera e-postadresser som tillhör personer som inte aktivt har lämnat samtycke, eller som valt att inte få meddelanden från Kunden.
  • Verifiera e-postadresser som hör köpts, hyrts eller på liknande sätt kommit från en tredje part.
  • Generera e-postadresser eller på andra sätt försöka identifiera om okända e-postadresser existerar.

4. Ändringar och åtgärder

4.1 Internet utvecklar sig ständigt och så även de sätt som internet kan missbrukas. Därför kan Oderland behöva göra ändringar i det här avtalet. Om ändringarna är stora ska Oderland meddela Kunden senast 30 dagar innan ändringarna träder ikraft.

4.2 Om Kunden bryter mot Avtalet kan vi komma att begränsa, stänga av eller avsluta Tjänsten enligt våra allmänna villkor.

4.3 Oderland har rätt att blockera eller genskjuta innehåll och trafik som tillhör Kunden eller användare om tjänsten inte används enligt Avtalet eller svensk lag.