Vi vill ge barn en bättre verklighet

Julen är magisk för många barn i Sverige, men tyvärr inte för alla.

Varje jul skänker vi en del av vårt resultat till välgörande ändamål, ofta med fokus på barnen som är vår framtid.

Årets bidrag går till Bris och Barncancerfonden.

Bris, Barnens rätt i samhället, arbetar för att fler barn ska få möjlighet att berätta om det som känns svårt och tungt. Till och med på julafton.

Barn och cancer hör inte ihop. Genom att stötta Barncancerfonden vill vi hjälpa till att hålla cancer borta från barn. För att nå dit måste forskningen drivas framåt och vårt stöd hjälper en liten bit på vägen.