Uppdaterade registreringsvillkor för .se och .nu från 3 juni 2024

Snart börjar nya registreringsvillkor att gälla för .se och .nu. Du som redan äger sådana domäner behöver inte aktivt göra någonting för att behålla dina nuvarande namn.

Uppdaterade registreringsvillkor för .se och .nu

Från och med 3 juni 2024 börjar uppdaterade registreringsvillkor för .se och .nu-domäner – de som aviserades om i remissen den 11 mars – att gälla. Observera att ändringarna kräver dock ingenting av dig som redan äger en eller flera domäner. Du behöver inte agera på något sätt för att fortsätta använda dina nuvarande namn.

Om registreringsvillkor för .se och .nu

För dig som har ett eller flera .se eller .nu-domäner innebär ändringen att den nu gällande versionen av registreringsvillkoren gäller till och med den 2 juni 2024. Den nuvarande versionen ersätts 3 juni 2024 av registreringsvillkoren med de nya ändringarna. Därefter gäller de för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum. Du hittar länkar till de nya villkoren under sammanfattningen nedan.

Om du registrerar ett nytt domännamn fram till och med den 2 juni 2024 gäller nuvarande version av registreringsvillkoren. De nya registreringsvillkoren gäller därefter för samtliga innehavare oavsett registreringsdatum.

Mer om registreringsvillkor och hur det fungerar med domäner – får jag döpa min domän till vad som helst? – kan du läsa om hos Internetstiftelsen.

Sammanfattning av förändringar och tillägg

Detta gäller för både .se och .nu-domäner:
  • Ett domännamn som nyregistrerats ska inte publiceras i .se-zonen om det föreligger eller kan antas föreligga brist i kravet på korrekta och fullständiga uppgifter om innehavaren.
  • Ett meddelande till en innehavare om deaktivering av ett domännamn. Vid bristande uppfyllelse av åtaganden, kan numer inte enbart komma från Internetstiftelsen utan även från registrarer.

Här kan du läsa de fullständiga förändringarna för .se-domäner, med remissändringarna markerade.

Detta gäller endast för .nu-domäner:
  • Utländska innehavare kan nu lämna uppgifter om utländsk identitetsbeteckning (som motsvarar organisationsnummer eller personnummer). Förslagen är samma som redan gäller enligt registreringsvillkoren för .se.

Här kan du läsa de fullständiga förändringarna för .nu-domäner, med remissändringarna markerade.

Dessa förändringar gäller för alla Internetstiftelsens registrarer. Vill du veta mer om våra egna villkor?