Tyck till om nya villkor för .se och .nu

Internetstiftelsen som ansvarar för .se och .nu ska ändra i sina befintliga villkor för domänregistreringar och har lagt ut dem på förslag för synpunkter.

Internetstiftelsen som ansvarar för .se och .nu ska ändra i sina befintliga villkor för domänregistreringar.

De har därför skickat ut en remiss med förslag till ändrade villkor som de inbjuder alla att tycka till om.

De största ändringarna är:

  1. Förnyelse av registreringsperiod, med ett tillägg om att automatisk förnyelse gäller för det fall det följer av avtalet mellan innehavaren och registraren.
  2. Innehavarens ansvar att lämna korrekta innehavaruppgifter, med ett tillägg om att uppgifter som lämnas i syfte att dölja identitet inte anses vara korrekta.
  3. Ansvarsbefrielse (s k Force Majeure), med ett tillägg om att Internetstiftelsen är befriad från ansvar för oförutsedda händelser som är utanför dess kontroll.

Du kan läsa mer om villkoren på Internetstiftelsens webbplats. Internstiftelsen bjuder in till att lämna synpunkter på förslaget, synpunkter eller eventuella frågor skickas till remissvar@internetstiftelsen.se.

Vi kommer informera dig som kund när de nya villkoren är beslutade och träder i kraft. De kommer att omfatta dig som har en .se- eller .nu-domän.