1. Hem
  2. WordPress & hemsidor
  3. Hur hanterar jag WordPressinstallationer via WordPress Toolkit?

Hur hanterar jag WordPressinstallationer via WordPress Toolkit?

This article is also available in enEnglish

För att komma åt samt kunna använda WordPress Toolkit måste det vara aktiverat på ditt webbhotellkonto.

När en eller flera WordPressinstallationer är kopplade till WordPress Toolkit kan du hantera en hel del administrativa funktioner direkt via WordPress Toolkit utan att behöva logga in på admindelen av varje WordPressinstallation.

För att komma igång, börja med att gå in på WordPress Toolkit enligt denna guide.

Inte alla funktioner som beskrivs i den här guiden finns tillgängliga i den kostnadsfria Liteversionen av WordPress Toolkit. De som enbart finns i Deluxe-versionen är markerade med ”(deluxe)”.

Installera plugins och teman

Du kan bland annat installera nya plugins och teman på en eller flera WordPressinstallationer utan att logga in på wp-admin. Observera att du behöver logga in på wp-admin för att göra inställningar för de plugins eller teman du installerar.

Installera plugins och teman på en WordPressinstallation

Om du vill installera ett plugin eller tema på en av dina siter, klicka på raden för den aktuella WordPressinstallationen och gå sedan in på någon av flikarna för Insticksprogram (plugins) eller Teman.

För att leta upp och installera nya plugins eller teman, klicka på knappen + Installera. Nu får du upp en vy där du kan söka efter eller bläddra efter plugins respektive teman. När du hittar ett du vill installera, klicka på Installera-knappen ute till höger om pluginet/temat.

När installationen är klar dyker en mörkgrå ruta upp i övre högra hörnet som bekräftar att installationen är klar. För att konfigurera det nyinstallerade pluginet eller temat behöver du logga in på wp-admin.

Installera plugins och teman på flera WordPressinstallationer samtidigt

Om du har flera WordPressinstallationer på ditt webbhotellkonto och vill installera ett eller flera plugins eller teman på samtliga kan du via WordPress Toolkit lösa detta.

Gå in på WordPress Toolkit. Överst på sidan har du flikar för Insticksprogram (plugins) och Teman.

På respektive flik hittar du en Installera-knapp högst upp på sidan. Därifrån kan du söka efter plugins eller teman.

Du behöver skriva in minst tre tecken från namnet på pluginet eller temat du letar efter. När du fått fram en lista på sökträffar, markera kryssrutan ute till vänster om varje plugin/tema du önskar installera. Klicka sedan på Välj webbplatser-knappen.

Välj nu den eller de WordPressinstallationer du vill installera pluginet eller temat på och bekräfta med Installera-knappen. Som standard är kryssrutan Aktivera efter installation markerad, men du kan välja själv om du vill ändra på detta.

När installationen är klar dyker en mörkgrå ruta upp i övre högra hörnet som bekräftar att installationen är klar. För att konfigurera det nyinstallerade pluginet eller temat behöver du logga in på wp-admin på respektive site du installerat på.

Uppdateringar

Om uppdateringar av WordPresskärna, plugins eller teman finns tillgängliga kan du installera dessa direkt från WordPress Toolkits gränssnitt. Hur du gör kan du läsa om här.

Smarta uppdateringar (deluxe)

Smarta uppdateringar-funktionen hjälper dig undersöka om din site kommer se ut och fungera som vanligt efter väntande uppdateringar installerats. Vi går igenom funktionen mer grundligt i den här guiden.

Underhållsläge

Ibland vill man göra systemarbete på en WordPressinstallation som redan ligger live. I dessa lägen kan det vara aktuellt att aktivera underhållsläge på siten, så besökare som går in på sidan under tiden arbetet utförs möts av ett meddelande om att sidan är stängd för tillfället och att de är välkomna tillbaka vid ett senare ögonblick. WordPress Toolkit har en inbyggd funktion för att hantera detta.

För att komma igång, börja med att gå in på WordPress Toolkit. Klicka sedan på raden för den aktuella WordPressinstallationen. Du hittar inställningarna för underhållsläge nere till höger.

Reglaget till vänster om ordet Underhållsläge aktiverar eller deaktiverar underhållsläget, och ikonen längst till höger (den med de tre lodräta reglagen på) ger dig möjlighet att göra inställningar för underhållsläget.

När du gjort de inställningar du önskar klickar du på OK längst ner för att spara.

För avancerade användare

Om du inte gillar standardutseendet på underhållssidan kan du gå in på knappen Anpassa nästan högst upp på sidan och där få fram en filhanterare där du kan ladda upp skräddarsydda filer för underhållsläget.

Backup

Om du ska göra ett större systemarbete med din WordPressinstallation – till exempel uppdatera en stor mängd plugins/teman, uppdatera till en nyare version av WordPress etc – är det en bra idé att skapa en backup från hur siten såg ut precis innan arbetet påbörjades.

I våra webbhotellkonton ingår daglig backup, så den här funktionen kan ses som ett komplement till backupen som ingår i din tjänst.

För att komma igång, börja med att gå in på WordPress Toolkit. Klicka sedan på raden för den aktuella WordPressinstallationen. Du hittar funktionen för backup under valet Säkerhetskopiering/återställning.

När du klickat där får du upp en sammanställning av befintliga backuppunkter tagna via WordPress Toolkit och kan välja att skapa en ny backuppunkt eller att återställa från en av de som listas.

För att skapa en ny backuppunkt, klicka på knappen Säkerhetskopiera. För att återställa från en backuppunkt, klicka på ikonen med den snurrande pilen ute till höger om den backuppunkt du vill återställa från.

Du kan också ta bort backuper som tagits tidigare, antingen via soptunneikonen på varje backuppunkt, eller genom att kryssa i kryssrutan till vänster om en eller flera backuppunkter och klicka på Ta bort.

Du kan även ladda ner en backup genom ikonen i mitten av de tre längst till höger på raden för respektive backuppunkt (den med pilen som pekar nedåt).

Klona (deluxe)

Du kan läsa om hur kloningsfunktionen fungerar i den här guiden.

Kopiera (deluxe)

Avsnittet om hur du kopierar innehåll från en WordPressinstallation till en annan har flyttats ut till en separat guide.

Radera en WordPressinstallation

Om du har en WordPressinstallation på ditt konto som du vill radera kan du göra det via WordPress Toolkit.

För att göra det, börja med att gå in på WordPress Toolkit. klicka på de tre lodräta punkterna på raden för installationen och välj Ta bort.

I rutan som poppar upp får du bekräfta borttagningen och om du även vill radera databasen och databasanvändaren. När du gjort dina val, klicka på Ja-knappen för att påbörja raderingen.

Problem med en installation

När du går in på WordPress Toolkit kommer du se en lista över de installationer du kan hantera via verktyget. Om det finns åtgärder du behöver vidta för installationerna visas detta ute till höger i listan.

Klickar man på texten vid X problem ser man vad som behöver åtgärdas.

I exemplet ovan finns det uppdateringar av WordPress-kärnan, av plugins och av teman tillgängliga. WordPress Toolkit uppmanar också användaren att kontrollera säkerheten på siten. Man får även information om SSL/TLS inte är aktiverat.

Uppdateringar

Om det bland problemen listas tillgängliga uppdateringar, följ instruktionerna här för att åtgärda detta.

Säkerhet (deluxe)

En WordPressinstallation kan vara en tämligen komplex uppsättning, och många säkerhetsaspekter behöver tas i beaktande. WordPress Toolkit hjälper dig med detta via sin säkerhetsfunktion.

Om WordPress Toolkit varnar för att du bör Kontrollera säkerhet, klicka på den raden i X problem-listan eller på knappen för Ordna säkerhet på den aktuella installationen för att komma till säkerhetsgränssnittet.

Du får nu upp en lång lista med olika punkter som kan behöva åtgärdas.

Punkter som markeras med ett rött inringat utropstecken ute till höger är mest akut att åtgärda. Sådana med ett orange utropstecken i en triangel är bra att åtgärda och de punkter med en grön bock är redan ordnade.

Klicka i kryssrutan till vänster om de du vill att WordPress Toolkit ska åtgärda och klicka på Skydda-knappen högst upp till vänster.

SSL/TLS

Om WordPress Toolkit varnar för att SSL/TLS inte är aktiverat kan du åtgärda detta genom att först se till att domänen som installationen ligger på har ett SSL-certifikat. Vår funktion AutoSSL bör ha ordnat ett certifikat åt dig automatiskt. När du bekräftat att ett SSL-certifikat finns, klicka på de tre lodräta punkterna ute till höger på raden för installationen och sedan på Uppdatera webbplatsens URL.

I rutan som poppar upp, bekräfta ändringen med Uppdatera-knappen. Du bör se att URL’en ändras från att börja med http:// till att börja med https://.

Det listade problemet om att SSL/TLS saknas bör nu vara borta.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss