Stöd till UNHCR

UNHCR word cloud

Oderland ger bidrag till UNHCRVi på Oderland har under alla år bidragit till ideella föreningar och behjärtansvärda insatser. I och med det akuta läget kring medelhavet bidrar vi omgående med 10 000 kr till UNHCR, FN’s flyktingorgan, till stöd för utsatta flyktingar.

Vi ställer också upp med att driftsäkra webbplatsen för UNHCR’s svenska insamlingsorganisation och samarbetspartner, sverigeforunhcr.se. Utmaningen är att hantera den enorma mängd trafik som genereras till sidan genom den ökade medvetenheten för katastrofen i medelhavet. Till detta kommer också ett flertal kampanjer, exempelvis TV3’s extrainsatta program Hjälp oss Hjälpa i kväll, som ytterligare kommer öka trafiken och därmed också bidragen till UNHCR.

Vi på Oderland värnar för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Vi tror på alla människors lika rätt och värde.