Smartare skydd mot brute-force mot e-postkonton

Genom att identifiera och dela kunskap om hackare så lär sig vårt nya skydd automatiskt och blir både smartare och bättre över tid.

Om du någonsin glömt lösenordet till ditt mailkonto kanske du har märkt att du blir utlåst när du försöker och misslyckas flera gånger i rad på kort tid. Det är ett skydd mot så kallade Brute Force-försök, där hackare försöker gissa sig till ditt lösenord.

Våra mailservrar har nu fått ett smartare skydd. Genom att identifiera och dela kunskap om hackare så lär den sig automatiskt och blir både smartare och bättre över tid. Alltså både säkrare och lite mindre problem för dig om du glömmer lösenordet.

Vad är en brute-force e-post attack?

En brute-force attack är när någon använder programvara för att försöka komma åt ditt e-postkonto genom att upprepade gånger försöka gissa sig till ditt lösenord.

Varför vill någon komma åt din e-post? Det är oftast inte för att läsa just din mail. De vill istället åt att använda din e-post för att skicka spam. Det leder inte bara till att din e-postadress kan bli markerad av spamfilter, utan hela vår server.

Redan idag har vi system på plats som skyddar mot brute-force attacker genom att blockera dig om du försöker och misslyckats för ofta inom en kort tid. Ofta ger det automatiska systemet då upp och går vidare till någon annan.

Smartare skydd som lär sig

Du har kanske stött på vårt brute-force skydd av misstag någon gång. Kanske har du glömt lösenordet, provat några gånger och blivit blockerad i 15 minuter.

Vårt nya skydd är lite smartare. Det identifierar och klassificerar inloggningsförsöken baserat på fler parametrar än bara antalet försök. Genom att det hela tiden lär sig och delar sin kunskap, blockerar vi fler riktiga brute-force försök och färre felaktiga.

Beroende på vad systemet ser händer ger den sedan kontot och IP-numret en lämplig restriktion. Från att temporärt låsa ut, till att blockera globalt.