Ny sida för driftinformation

Nu lanserar vi vår nya driftstatussida: https://status.oderland.com/

På denna presenterar vi status för våra olika system samt för de servrar som ingår i vår delade miljö (alltså alla servrar som våra webbhotellkonton ligger på).

Skärmdump på status.oderland.com

Den nya driftstatussidan har stöd för prenumeration via RSS, Atom och mail (vilka samtliga finns längst ner på statussidan). Genom dessa är det möjligt att hålla sig uppdaterad på hur våra servrar mår utan att behöva besöka statussidan.

Givetvis hoppas vi på att även i fortsättningen inte behöva lägga upp så mycket driftinformation, utan att vår upptid förblir över 99,99% såsom den varit under det gångna kalenderåret.