Information angående Coronaviruset/Covid-19

Vi vill uppmärksamma dig på hur vi på Oderland agerar med tanke på coronavirusets spridning.

Coronavirus - covid19

Med tanke på Coronavirusets (covid-19) spridning vill vi gärna uppmärksamma dig hur vi på Oderland valt att agera.

Senast uppdaterad 16 mars 2020

Vi följer noggrant utvecklingen och spridningen av coronaviruset och uppdaterar oss dagligen, samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I dagsläget har vi inga begränsningar i vår support eller tjänster på grund av coronavirusets spridning.

Vi har tydliga regler för hur medarbetare ska agera om man har besökt ett riskområde eller träffat någon som har vistats i ett riskområde.

Om någon medarbetare känner sig orolig, är i en riskgrupp eller har anhöriga som tillhör en riskgrupp, har de möjlighet att jobba hemifrån. Vi rekommenderar för tillfället alla våra medarbetare att jobba hemifrån.

Alla resor både inrikes och utrikes är för närvarande helt inställda.

Vi utvärderar situationen, spridningen och rekommendationer löpande varje dag.

Hur påverkar coronaviruset tillgängligheten till support?

Idag påverkar viruset inte vår bemanning eller tillgänglighet i supporten.

Hur påverkar coronaviruset driften av era servrar?

I dagsläget har vi normal bemanning på vår driftavdelning och har god beredskap ifall fler medarbetare behöver arbeta hemifrån. Vi arbetar kontinuerligt med planer och beredskap särskilt för vår driftavdelning.