Steget till att byta hosting kan ibland kännas svårt och tidskrävande. Filer, databaser, mail skall flyttas och placeras på rätt ställe samt att det skall pekas mot en ny IP-adress. Det är många steg som ska utföras och det är lätt hänt att något kan gå fel under flytten. Om du vill flytta till oss så kan våra erfarna tekniker hjälpa dig att flytta allting till din tjänst hos oss från din nuvarande hosting.

Vad ingår i flytthjälp?

Det som ingår i flytthjälp är upp till dig som vill ha hjälp att flytta. Det går att få hjälp med någon specifik del av flytten, exempelvis att man enbart ber oss om hjälp att flytta över mail på e-postkonton. Nedan finner du en lista på det som utförs i samband med att man ber om flytthjälp av både hemsida och mail till tjänst hos oss.

  • Sänkning av TTL (Time to Live) inför ompekning så att ompekningen tar kort tid
  • Flytt av filer och databas samt ändring av konfigurationsfiler
  • Flytt av mail – Vi sätter upp de e-postkonton som du vill flytta över till oss och synkar sen över alla mail från din nuvarande mailserver (en extra synk görs efter ompekning för att vara säker på att vi fått med alla mail på dina e-postkonton)
  • Test av hemsidan som flyttats innan ompekning – Vi kontrollerar hemsidans utseende och funktionalitet både före och efter flytt
  • Ompekning av domänen som flytthjälpen gäller – med kortast möjliga nertid
  • Efter en utförd flytt söker vi igenom de överflyttade filerna efter skadlig kod och meddelar om vi funnit något

Vad kostar det att få hjälp med flytt?

Vi debiterar 450 kr exkl. moms per påbörjad halvtimme som arbetet med flytten tar. Det går bra att få en uppskattning innan arbetet påbörjas hur lång tid som vi uppskattar att det tar att utföra flytten. Vill du till exempel enbart ha hjälp med att flytta en hemsida så kommer det gå innebära kortare arbetstid än om både hemsida och e-post ska flyttas. En flytt av till exempel en hemsida gjord i WordPress med ompekning tar normalt sett 30-60 minuter att utföra.

Hur beställer jag flytthjälp?

Flytthjälp beställs via mail till support@oderland.se. Mailet bör innehålla vad du vill ha hjälp att flytta. Du behöver ej skicka inloggningsuppgifter i första mailet utan du kan avvakta tills vi efterfrågar dom. Du behöver ha den tjänst hos oss som du vill flytta till igång för att vi ska kunna genomföra flytten. Det går bra att be om hjälp med flytt av flera hemsidor/domäner samtidigt. Observera att vi ibland kan få en kö på flyttarbeten och att det därför kan vara viss väntetid innan vi har möjlighet att ta hand om just din flytt.

Kontakta oss om flytthjälp