Vi har en speciell plats i vårt hjärta för utvecklare och har därför ansträngt oss för att göra det så enkelt för er oavsett vad ni bygger eller hur. Hos oss har ni tillgång till en uppsjö av verktyg för att underlätta arbetet och möjliggöra effektiva arbetsprocesser. Vi har en levande dialog med våra kunder kring hur det fungerar för dem och på vilket sätt vi kan förbättra villkoren för utvecklare.

FTP, SFTP 
& WebDAV

När du ska flytta filer till oss kan du göra det på många sätt. Det enklaste är FTP som är aktiverat på samtliga konton. Önskar du använda dig av WebDAV kan du ladda ner konfigurationsfiler direkt från cPanel. För säkrar filöverföringar rekommenderas SFTP vilket då kräver att du har aktiverat SSH på ditt webhotell.

SSH

SSH är en krypterad anslutning till ditt webhotell som möjliggör för dig att använda traditionella linuxkommandon i exempelvis bash. Av säkerhetsskäl är SSH inte aktiverat initialt utan måste konfigureras i cPanel. SSH används också som krypterad länk för många utvecklingsverktyg samt för filöverföring via SFTP.

GIT

Git är ett av de populäraste verktygen för versionshantering och används även i många fall för att driftsätta sidor som utvecklats i andra miljöer. hos oss kan du enkelt komma åt saker från github eller från dina egna privata repositories.

NPM

Via NPM kan du installera många verktyg som du har nytta av som utvecklare, exempelvis Bower och Gulp som vi beskriver nedan. 

Bower

Bower är ett populärt verktyg för pakethantering inriktat mot frontend-komponenter som används under utveckling av sidor. 

Gulp

Då en stor del av utvecklingen nu för tiden innefattar externa källor och komponenter behövs ett verktyg för att effektivt bygga ihop dessa till så få filer som möjligt för att få en effektiv webbplats. Gulp har även stöd för automatisk kompilering av förstegsspråk som LESS, SASS och CoffeeScript samta andra tekniker som optimering av bilder.

Drush

Drush är en kommandorad och scriptverktyg för Drupal . Drush levereras med massor av användbara kommandon för att interagera med moduler, teman och profiler. Med Drush kan du även uppdatera Drupal, exekvera SQL-frågor, migrera databaser samt hantera cron och cache.

WP-cli

Med WP-cli har du tillgång till ett kommandoverktyg för att administrera WordPress. Det gör att du kan automatisera mycket av de saker du traditionellt har gjort genom det grafiska administrationsgränssnittet.

Xdebug

Hos oss finns det stöd för att felsöka din php-kod genom Xdebug men kräver att du har konfigurerat server och klient på rätt sätt.

Redis & Memcached

Redis är en enklare databas vilket användas oftast för mellanlagring av din hemsida, en s.k. cache, motsvarande Memcache som vi släppte ett tag sedan. Kortfattat så sparas allt arbete som behövs för att din hemsida ska presenteras och hämtas direkt från Redis istället för att genereras på nytt. Redis har lite större utbud i funktionalitet än Memcached, det finns en post på Stack Overflow som benar ut skillnaderna.

Flexibilitet

Allt detta öppnar för användning av otaliga fler verktyg, exempelvis deployment med Ansible.