Vårt miljöarbete är ett ständigt pågående projekt med det övergripande målet att minska vår miljöpåverkan till ett minimum. Detta gör vi både genom att där det är möjligt sänka vår förbrukning av produkter med miljöpåverkan eller välja likvärdiga alternativ med mindre miljöpåverkan.

Vi är väldigt stolta över att vara en av de första leverantörerna av webbtjänster som virtualiserat hela vår hosting-miljö* och därigenom dramatiskt minskat vår energiförbrukning. Den el vi fortfarande använder är miljöcertifierad med Bra Miljöval.

Elen kommer endast från vattenkraft, biobränslen, vindkraft och solenergi som uppfyller Naturskyddsföreningens hårda krav.

För resor i tjänsten väljer vi alltid tåg före flyg där detta är praktiskt genomförbart.

*Med undantag för specialiserade, dedikerade serverlösningar.

Oderland Elbil 

Webbplatsen använder Cookies. Läs mer här och

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close