1. Hem
  2. E-post & App Suite
  3. Varför når inte mina mail fram till mottagaren?

Varför når inte mina mail fram till mottagaren?

Det finns många system ute på nätet vars syfte är att hålla rent från spam och liknande oönskad e-post i alla miljarder inkorgar som finns där. Inga system av detta slag är dock perfekta, utan det händer att legitim e-post av olika skäl sorteras bort. I den här artikeln ska vi reda ut lite kring detta och vad man kan göra för att minska risken för att mail sorteras bort när de borde levererats.

Mailen går inte iväg alls!

Om mailen inte kan levereras alls till mottagaren, börja med att kontrollera inställningarna i mailprogrammet eller systemet som gör utskicken.

Vi har en interaktiv guide här som hjälper dig att sätta upp ditt e-postkonto på ett korrekt sätt med rätt inställningar, portar osv.

Använd verktyget mail-tester för att undersöka ett specifikt mail som inte går fram

Om du har bekymmer med att få fram ett specifikt mail till mottagaren kan verktyget mail-tester vara till hjälp. Detta verktyg analyserar ditt mail och påpekar eventuella felaktigheter som kan minska chanserna till lyckad leverans.

För att testa ett mail med mail-tester, gör så här:

  • Surfa in på sidan https://www.mail-tester.com/.
  • Kopiera den temporära mailadress som visas där och testa att skicka ditt mail dit. Det är alltså mycket viktigt att du skickar exakt samma mail som tidigare, inga vidarebefordringar eller liknande.
    Lämna inte sidan för mail-tester tills du är klar, annars kan du förlora länken till sidan som visar resultatet!mail-tester exempel
  • Klicka sedan på Then check your score-knappen.
  • Du ser nu resultatet av testet. Om någon rad är markerad med gult eller rött samt negativa poäng bör dessa ges extra uppmärksamhet.Mail-tester-resultat

DNS-inställningar för maximal levererbarhet

Som domänägare kan man göra en del saker för att öka kvalitén på alla utskick som görs, oavsett innehållet i själva mailen. Detta rör sig om inställningar man gör för domänen som står efter @ i mailadressen utskickets görs från. Man kan se till att domänen har ett bra uppsatt SPF-inlägg, att DKIM är aktiverat och att man satt upp en DMARC-policy. Dessa olika faktorer hjälper den mottagande servern att avgöra om mailet kommer från en legitim källa som har tillåtelse att skicka ut mail i domänens namn, att ingen modifierat mailen på vägen och att avsändaren vidtagit åtgärder om hur eventuellt missbruk ska hanteras.

Några vanliga problem som mail-tester brukar reagera starkt på

DKIM saknas

Om DKIM helt saknas kan mottagaren anse att ditt mail är spam, och för att korrigera detta behöver ett DKIM-inlägg sättas upp. Detta görs via cPanel och vi visar hur här.
Mail-tester auth information

SPF saknas

SPF anger vilka mailservrar som får lov att skicka mail för en viss domän. Utan den informationen är det stor risk att mailleverantörer såsom Google och Microsoft spamklassar inkommande mail. För att se exakt vad som är fel med SPF-informationen kan du behöva klicka på själva raden där det står [SPF] och namnet på domänen.
SPF-varning i mail-tester
Även SPF kan hanteras via cPanel för domänen som använder Oderlands DNS-servrar och denna guide visar hur.

DKIM och/eller SPF är fel

Om en domän har både DKIM och SPF uppsatta men ett mail skickas ut med fel DKIM-signatur och/eller från en server som saknas i SPF-informationen ger det väldigt hög risk att mailet stoppas av spamfilter.
Fel SPF och DKIM

Detta kan hända om en domän har DKIM och SPF för att skicka mail direkt från våra servrar men nyhetsbrev skickas via exempelvis MailChimp eller SendGrid. Då behöver information som den tjänsteleverantören angivit läggas in i domänens DNS-information.

Mina inställningar på DNS-nivå är bra men mailen går fortfarande inte fram!

Om du får något studsmail tillbaka när du skickar mailen, läs igenom detta – anledningen till att mailet inte kunde levereras brukar nämnas där. Det kan röra sig om att mottagarens mailkonto är fullt, att de svartlistat din mailadress eller domän, eller att mailadressen är felaktigt inskriven (till exempel felstavad).

Kontrollera gärna även innehållet i mailet, så det till exempel inte bara är en bild och ingen text eller så att ämnesraden inte låter ”spammig”. Endast stora bokstäver i ämnesraden är till exempel ett bra sätt att få mailet att se ut som spam.
Mail-tester varnar för stora bokstäver

Alla inställningar är rätt men mailen når ändå inte vissa mottagare!

Det är nu det börjar bli lite lurigt. Alla mail som skickas ut från våra webbhotellkonton går via en utgående spamtvätt och detta brukar förhindra att mail stoppas på grund av svartlistade IP-adresser. Det kan tyvärr ändå hända att ett eller flera av IP-adresserna som används av spamtvätten blir listade, då brukar man i ett eventuellt studsmeddelande kunna se vilket. Man skulle då kunna testa att skicka mailet en gång till och se om det går ut via en annan IP-adress som inte är svartlistad – det ska då nå mottagaren.

Man kan, när man har IP-adressen som är svartlistad, undersöka i vilken utsträckning den är svartlistan med olika verktyg. Mail-tester kontrollerar om avsändar-IP-adressen på mailet du skickat för test är svartlistad i några vanligt förekommande blocklistor:
Mail-tester svartlistvarning

Det finns även andra verktyg för att kontrollera var en IP-adress är svartlistad, till exempel detta. Där kan man även passa på att kontrollera sin egen domän (det som står efter @ i mailadressen man skickat ut från).

Det kan hända att domänen som sådan blivit svartlistad, till exempel om någon hemsida på domänen tidigare varit hackad. Ett exempel på en mailleverantör som ofta använder denna sortens svartlistning är Google, och man kan då till exempel kontrollera via deras Postmaster Tools status för ens domän och få tips på åtgärder samt begära avlistning.

Observera att vi inte kan lämna support på hur man använder Postmaster Tools, då detta inte är en tjänst vi levererar.

Man kan även använda verktyget Spåra leverans som finns på cPanel på alla webbhotellkonton.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss