1. Hem
  2. SSL/TLS
  3. Hur åtgärdar jag problem med Let’s Encrypt-certifikat som inte fungerar efter rotcertifikatets utgång?

Hur åtgärdar jag problem med Let’s Encrypt-certifikat som inte fungerar efter rotcertifikatets utgång?

Observera att instruktionerna i denna guide förutsätter att man använder senaste versionen av sitt operativsystem samt en uppdaterad webbläsare när man besöker hemsidan som drabbas av det beskrivna problemet.
Gamla operativsystem och/eller webbläsare kommer inte känna igen det nya rotcertifikatet och visa felmeddelande även efter instruktionerna följts.
En möjlig lösning för äldre operativsystem/webbläsare är att gå över till ett AutoSSL-certifikat, som du kan läsa om här.

Ett av Let’s Encrypts så kallade rotcertifikat löpte ut den 30 september 2021 och vissa enheter kan därefter inte verifiera certifikat utfärdade av dem. Detta gör att man får meddelande om att siten man försöker besöka är osäker.

Det är på grund av detta just nu hög belastning på både Let’s Encrypts och cPanels certifikatutfärdare via AutoSSL som kan göra det svårt att utfärda nya certifikat, men med ett uppdaterat plugin inne på cPanel går det att installera om befintliga Let’s Encrypt-certifikat som inte längre prioriterar det utgångna rotcertifikatet.

Följ dessa instruktioner för att få ett befintligt Let’s Encrypt-certifikat att fungera som tänkt:

  1. Börja med att logga in på cPanel för det konto där siten med det krånglande certifikatet finns.
  2. Gå in på ikonen Let's Encrypt™ SSL under Säkerhet.
  3. I listan över installerade certifikat (den övre tabellen på sidan), klicka på Installera om till höger om certifikatet för den aktuella domänen.
  4. På sidan du landar på, välj ISRG Root X1 i rullgardinsmenyn (1) under Alternate Chain Selection och klicka sedan på Installera om-knappen längst ner (2).
  5. Certifikatet installeras nu om med rätt rotcertifikat prioriterat och din site bör fungera normalt igen.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss