1. Hem
  2. Utvecklarverktyg
  3. Hur använder jag WP-CLI?

Hur använder jag WP-CLI?

WP-CLI finns tillgängligt på alla våra webbhotellkonton och Managed Servrar, det låter dig hantera dina WordPress-installationer via terminal/SSH. För att kunna använda WP-CLI behöver du först, om du inte redan har gjort det, logga in med SSH och för att kunna göra det behöver du sätta upp ett nyckelpar. Hur du sätter upp nycklar och loggar in med SSH går vi igenom i den här guiden. När du har loggat in på ditt webbhotellkonto med SSH kan du fortsätta läsa här nedanför så ska vi gå igenom några användbara WP-CLI kommandon. Det går också bra att använda terminalen inne på cPanel, då slipper du sätta upp nycklar etc.

Till att börja med behöver du ställa dig i rot-mappen för din WordPress-installation. Om din site t.ex. ligger i public_html mappen skulle du behöva skriva cd public_html direkt efter du har loggat in för att ställa dig i public_html mappen. Du kan använda kommandot pwd för att se var någonstans du är i mappstrukturen för tillfället och du kan använda ls -la för se innehållet i mappen som du står i just nu.

WP-CLI har många fler funktioner än vad vi kan beskriva här. Dessa kan du läsa mer om på deras hemsida.

Grundläggande kommandon

När du har navigerat till roten för din WordPress-installation kan du använda något av nedanstående kommandon för att ta reda på olika saker.
Se vilken WordPress-version du använder.

wp core version

Se efter om det finns några tillgängliga uppdateringar för WordPress.

wp core check-update

Se statusen på dina plugins, vilka är aktiverad och vilka har tillgängliga uppdateringar.

wp plugin status

Samma som wp plugin status fast för teman, du kan se vilka teman som är aktiva och om det finns några tillgängliga uppdateringar.

wp theme status

Uppdatera WordPress plugins och teman

Du kan använda WP-CLI för att enkelt uppdatera till senaste WordPress-versionen. Du gör det med dessa kommandon:

wp core update
wp core update-db

Du kan också använda det för att uppdatera dina plugins till senaste versionen. Om du vill uppdatera alla plugins på en gång kan du köra det här kommandot:

wp plugin update --all

Om du enbart vill uppdatera ett plugin skriver du:

wp plugin update akismet

I det här fallet uppdaterar jag akismet-pluginet så du behöver byta ut akismet till namnet på det plugin du vill uppdatera.

På ett liknande sätt kan du uppdatera dina installerade teman. Med detta kommando kommer alla teman uppdateras:

wp theme update --all

Om du vill uppdatera ett enskilt tema skriver du temats namn istället för --all, t.ex:

wp theme update twentyeleven

Byta site url i WordPress

Att flytta WordPress från ett domännamn till ett annat, t.ex. från test1.se till test2.se kan innebära en hel del jobb eftersom domännamnet test1.se kommer finnas på ett flertal ställen i databasen. För att WordPress ska fungera korrekt behöver du ändra test1.se till test2.se på alla ställen det förekommer, vilket kan vara rätt tidskrävande om du gör det manuellt. Som tur är har WP-CLI lösningen!

WP-CLI har en så kallade search and replace funktion som kan söka igenom din databas efter alla förekomster av test1.se och ersätta dom med test2.se. I mitt fall skulle kommandot se ut så här:

wp search-replace 'http://test1.se' 'http://test2.se'

Om jag kör det kommer WP-CLI leta efter alla förekomster av test1.se i databasen och ersätta dom med test2.se. Du kan också lägga till --dry-run i slutet av kommandot så körs funktionen men inga ändringar görs och du får en rapport. T.ex:

wp search-replace 'http://test1.se' 'http://test2.se' --dry-run

Byta http till https i länkar

Om har bytt över från http till https på din sida men sedan fortfarande inte får ett OK hänglås utan får Mixed Contentvarningar så beror det på att en del resurser fortfarande länkas till med http-länkar.

Då kan du använda search-replacemetoden ovanför men i stället för att byta från http://test1.se till http://test2.se så skall du byta från http://test1.se till https://test1.se

Observera att metoden med wp-cli inte korrigerar länkar i filer som hör till hemsidan, utan enbart korrigerar databasen. Du kan behöva redigera filer på siten också, vilket du kan göra med Filhanteraren som finns inne på cPanel eller via ett FTP-program.

Använda WP-CLI i cronjobb

Om du vill använda WP-CLI i cronjobb på ditt webbhotellkonto behöver du ange kommandot enligt

/usr/local/bin/php /usr/local/bin/wp X

istället för att bara skriva wp i början av kommandot. Detta då cron körs i en annan miljö än vad du hamnar i när du SSH’ar till webbhotellkontot. Ersätt X på raden ovan med resten av kommandot som skulle följt efter wp om du kört samma kommando via SSH.

Vill du använda en specifik PHP-version i cronjobbet kan du ange /opt/alt/php73/usr/bin/php istället för /usr/local/bin/php.

Du kan själv välja vilken PHP-version som körs i genom att byta ut 73 i kommandot ovan till en annan PHP-version (till exempel 70 om du vill använda PHP 7.0).

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss