1. Hem
 2. Utvecklarverktyg
 3. Hur kommer jag igång med Node.js?

Hur kommer jag igång med Node.js?

Den här guiden är för avancerade användare.

Om du är nyfiken på hur Node.js körs på våra webbhotellkonton har vi skrivit lite om det här.

För att komma igång med Node.js och sätta upp en ny applikation, börja med att logga in på cPanel och gå därefter in på ikonen Setup Node.js App under avsnittet Programvara.
Gå in på Setup Node.js App

När du har tagit dig in där ser du dina nuvarande Node.js-applikationer samt ges möjligheten att sätta upp en ny Node.js-applikation:
Skapa Node.js-app

Efter du tryckt på Create application-knappen får du göra några inställningar för din applikation.

Här finns sex val:

 • Node.js version – vilken version av Node.js som applikationen ska använda.
 • Application mode – här väljer du om applikationen ska köras i development- eller production-läge.
 • Application root – Den rot-katalog dit du kommer att ladda upp Node.js-koden som skall köras. Eftersom webbservern inte hanterar Node.js-filerna direkt så som vid körning av PHP t.ex. bör Node.js-filerna placeras utanför din ~/public_html-katalog (alltså i en egen katalog). Anges relativt till ditt kontos hemmapp, så om du anger node-app i fältet innebär detta /home/användarnamn/node-app.
 • Application URL – Välj här domän för applikationen samt vilken URI som skall användas. Skriv / för att köra applikationen direkt på domänen. För att använda en underkatalog för applikationen skriv då /katalog. T.ex. /node-app för att göra din applikation tillgänglig på dindomän.se/node-app.
 • Application startup file – Detta fält kan lämnas tomt om du inte har någon specifik fil som ska anges för start av din applikation. Om fältet lämnas tom kommer en app.js-fil skapas för detta.
 • Passenger log file – Här anger du en eventuell sökväg till var du vill att loggarna som skapas av applikationen ska sparas.

När alla val är gjorda klicka sedan på Create. Då skapas en virtualenv som möjliggör installation av andra Node.js-paket för din applikation. En virtualenv i Node.js-världen kan kortfattat beskrivas som en virtuell miljö som möjliggör installation av paket som inte påverkar systemets eller andra virtualenvs. Det är alltså ett sätt att separera sina Node.js-miljöer på. Denna virtualenv kan aktiveras efter inloggning med SSH mot ditt webbhotellskonto. För information om hur du ansluter till din server med SSH se följande guide.

Efter att uppsättningen är genomförd finns nu en lista över dina skapade Node.js-applikationer.
Lista över Node.js-applikationerOm man klickar på ikonen med pennan på så får man upp ett antal inställningar för den uppsatta applikationen.

Inställningar för en uppsatt Node.js-applikation

Här visas information om dina uppsatta Node.js-applikationer och du har även möjlighet att göra ändringar.

Högst upp finner du knappar för att hantera din applikation:

 • Destroy – Radera din applikation.
 • Cancel – Avbryt den pågående redigeringen av applikationen och återgå till listan över tillgängliga applikationer.
 • Save – Spara ändringar gjorda på applikationen.

Där under hittar du Enter to the virtual environment. Detta kommando kan kopieras och köras för att aktivera den virtuella Node.js-miljön (virtualenv) för din applikation. Detta görs efter att du loggat in med SSH på ditt webbhotellkonto. Se tidigare stycke om virtualenv och anslutning till servern via SSH.

En bit nedanför detta finns även knapparna:

 • Stop app – Stoppa Node.js-applikationen. Byts ut till Start app om applikationen är stoppad.
 • Restart – Starta om applikationen.

Du kan även hantera inställningarna för din applikation:

 • Node.js Version – Val av aktuell Node.js-version.
 • Application mode,Application root, Application URL, Application startup file samt Passenger log file – Se informationen från tidigare stycke.
 • Detected configurations files – Här kan du installera olika node-paket via npm.
 • Environment variables – Här kan du ställa in olika environment-variabler för din applikation.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss