X
  1. Hem
  2. WordPress & hemsidor
  3. Hur kommer jag igång med LiteSpeed Cache för WordPress?

Hur kommer jag igång med LiteSpeed Cache för WordPress?

Tänk på att avaktivera andra cacheplugin du eventuellt har installerat sedan tidigare innan du aktiverar LiteSpeed Cache-pluginet. Pluginet kommer inte fungera annars.

LiteSpeed Web Server är en alternativ servermjukvara som man använder istället för Apache. Vi har länge använt Apache på våra webbhotellservrar etc men har vid flera tillfällen sett att denna inte riktigt räcker till. LiteSpeed Web Server har generellt bättre prestanda och högre tillförlitlighet/upptid och kan alltså servera fler hemsidor till besökare än vad Apache klarar av (oavsett cache-plugin).

Genomsnittligt antal anrop som hanteras per sekund, jämförelse mellan vanliga cache-plugins.

För att dra nytta av de extra funktioner som LiteSpeed ger tillgång till behöver man installera pluginet LiteSpeed Cache (LSC). I detta plugin finns en mycket stor mängd inställningar och i den här guiden ska vi gå igenom hur du kommer igång. Eftersom alla siter är olika kan vi inte ge några specifika tips, utan snarare en fingervisning om var man ska börja.

LSC används till två saker: fullsidescache och optimeringsplugin. De flesta som installerar LSC gör det för cachefunktionerna. Resten av funktionerna är ett trevlig bonus för dig som vet hur man använder dessa. Du är fri att aktivera cachefunktionerna och ignorera allt annat. Vid aktivering av pluginet kommer du att upptäcka att allt är inaktiverat.

För att aktivera cachning efter du installerat pluginet navigerar du inne på WordPress admin till LiteSpeed Cache -> Cache och klicka på Enable Cache för att aktivera. Glöm inte klicka på Save Changes!

Om du ser följande varning inne på sidan för LiteSpeed Cache-inställningarna så har den server ditt konto ligger på inte ännu LiteSpeed Web Server och du kan inte använda pluginet för cache. Vissa andra funktioner fungerar dock.

Inställningar

Om du klickar på LiteSpeed Cache i menyn till vänster inne på WordPress admin hittar du ett antal menyval, vilka vi kort förklarar här nedan.

Dashboard

En sammanställning över din sidas egenskaper, prestanda etc. De flesta funktioner här blir inte tillgängliga förrän du skaffat en domännyckel till QUIC.cloud (se General nedan).

General

Här kan du välja om pluginet ska uppdateras automatiskt när utvecklarna släpper en ny version, skaffa en domännyckel för koppling till QUIC.cloud samt stänga av eller sätta igång notifikationer.

Cache

Bland inställningarna för cache har du ett antal flikar:

Cache

Den första inställningen under ”Cache”-fliken sätter igång eller stänger av cachefunktionen i pluginet. Därefter har du ett antal andra inställningar över när cache ska/inte ska användas, exempelvis för inloggade användare.

TTL

TTL bestämmer antalet sekunder som en sida ligger kvar i cachen innan den anses gammal/utdaterad. Så snart en cachad sida varit cachad i TTL sekunder kommer den rensas från cachen automatiskt. Standardvärdena på dessa TTL-inställningar är valda av utvecklarna för att fungera för de flesta, men man kan ändra dem om man så önskar.

Purge

Där finns lägen när man inte vill låta TTL bestämma när cachen ska rensas. Standardinställningarna fungerar för de flesta men du har fritt fram för att ändra som du själv vill.

Ett exempel på en situation när man vill rensa cachen själv är om man gör en ändring på siten som får genomslag på flera/alla sidor på siten. Till exempel om du byter namn på en tagg, ändrar en rubrik eller liknande så ändras detta på väldigt många ställen. Du vill då inte att cachen ska innehålla gamla länkar som inte längre fungerar.

Cachen rensas också automatiskt när man installerar uppdateringar (som standard, du kan ändra denna inställning).

Excludes

Det kan hända att du har sidor på din site som du inte vill ska cachas alls. På den här fliken kan du göra inställningar för just detta. Standardinställningarna fungerar återigen för de flesta, men du kan skräddarsy det hela efter eget tycke och smak.

ESI

Ibland vill man undvika att vissa delar av en sida på siten cachas, till exempel kundvagnen på en webbshop. Via inställningarna för ESI kan man ordna med detta och liknande inställningar.

Object

Här kan man göra inställningar för object-cache och använda Memcached eller Redis för detta. Hur du konfigurerar/använder de båda object cache-lösningarna har vi skrivit om i denna guide.

Tänk på att PHP-modulen för Memcached eller Redis behöver vara aktiverad för den PHP-version du kör för stunden. För mer detaljer om aktivering av PHP-moduler, se vår guide om detta.

Browser

Webbläsarcache används för att minska mängden data som behöver hämtas från servern vid upprepade sidladdningar från samma site. Här justerar du hur länge denna cache ska gälla innan webbläsare automatiskt rensar bort nedladdade filer och försöker hämta nya.

Advanced

De avancerade inställningarna behöver du inte ändra om du inte har specifika krav och vet varför du vill göra ändringarna.

WooCommerce

Om du har WooCommerce installerat på din site kan du göra inställningar för detta här.

CDN

När det gäller CDN-inställningarna har du två flikar:

CDN settings

Här gör du inställningar för CDN. Du väljer om du vill använda CDN från QUIC.cloud eller från en leverantör du skaffat konto hos sedan tidigare.

Om du använder QUIC.cloud’s CDN-tjänst ska du inte ange någon URL utan bara sätta upp en underdomän enligt QUIC.cloud’s instruktioner. Vi har skrivit en separat guide kring aktivering av CDN via QUIC.cloud här.

Manage

Om du använder CDN från QUIC.cloud eller CloudFlare kommer du åt att göra inställningar för detta här, exempelvis vilka servrar som din data ska finnas tillgänglig på.

Image Optimization

LiteSpeed Cache kan även optimera bilder på din WordPress-site:

Image Optimization Summary

Här kan du be pluginet leta upp och indexera alla bilder på din site. Du kan även hantera hur originalbilder ska backas upp och lagras eller tas bort.

Image Optimization Settings

Bland inställningarna justerar du hur pluginet ska hantera bilder, när optimeringar ska göras etc.

Page Optimization

Här styr du hur resurser på hemsidan ska laddas, till exempel om CSS-filer ska vara minifierade eller ej.

CSS, JS och Optimization Settings

På dessa flikar kan du ställa in exempelvis om filer ska skickas minifierade till en besökare på siten – de tar på mindre plats och skickas över till webbläsaren snabbare. De blir dock mer eller mindre oläsliga för en människa.

Du kan även välja om css- och js-filer ska bakas ihop i koden, så webbläsaren inte behöver göra lika många förfrågningar mot servern (färre requests).

Media Settings

Bland dessa inställningar kan du exempelvis ställa in lazy load, en funktion som gör att bilder som inte visas i webbläsarfönstret ännu (för att de befinner sig längre ner på sidan än vad som syns i webbläsarfönstret) inte laddas förrän besökaren scrollar ner på sidan. Du kan också ställa in hur utrymmet bilderna ska ta upp innan de laddats in hanteras (placeholders etc).

Media Excludes

Om din sida har bilder som du inte vill ska hanteras av lazy load utan alltid laddas direkt, oavsett var de är placerade på siten kan du göra inställningar för detta här.

Discussion Settings

Om du har kommentarer aktiverat på din site och siten är inställd på att hämta bilder på de som kommenterat från Gravatar kan du ställa in cache för detta här.

Tuning Settings

Om du har aktiverat sammanslagning av css- och/eller js-filer enligt ovan kan du här ange om någon/några sådana filer inte ska inkluderas i sammanslagningarna. Du kan även ställa in så optimering allmänt inte körs på vissa undersidor på siten.

Database

Här kan du göra olika optimeringar av databasen.

Om du inte är helt säker på vad du vill göra här, undvik att använda funktionerna – eller se till att ha en färsk backup av databasen nära till hands om något skulle gå snett.

Manage

Här kan du städa bort skräpkommentarer, gamla versioner av uppdaterade inlägg etc. Du kan även konvertera databastabeller från MyISAM till InnoDB om du önskar göra så.

DB Optimization Settings

Om du vill använda funktionen ovan för att rensa bort gamla versioner av inlägg, sidor etc kan du på denna flik styra hur många gamla versioner som ska sparas som standard.

Crawler

Crawler-funktionen kan användas för att hålla cachen uppdaterad. Den simulerar besök mot siten med ett visst intervall och ser till att sidorna laddar snabbt för besökare.

Summary

Här ser du en sammanställning av status för crawlerfunktionen. Du kan även via knappen Manually run köra igång en crawler-körning manuellt, praktiskt till exempel om du ändrat några inställningar och vill se så den körs som den ska.

Map

Här ser du en sitemap över din WordPressinstallation och alla dess undersidor. För varje sida som listas kan du välja att lägga in sidan i en blacklist, varpå crawlern kommer ignorera just den sidan när crawlern kör.

Blacklist

Här kan du se de sidor som lagts in i blacklist på Map-sidan. Du kan även rensa hela listan med knappen Empty blacklist.

General Settings

På den här fliken kan du göra inställningar för crawler-funktionen och även (överst) välja om den ska vara påslagen överhuvudtaget. Övriga inställningar bestämmer exempelvis hur ofta crawlern ska köras, hur många parallella trådar som tillåts samtidigt och om crawlern endast ska köras om belastningen på servern är låg.

Simulation Settings

När crawlern körs görs det normalt som användartypen ”gäst”, alltså en ickeinloggad besökare på siten. På den här fliken kan du bestämma om crawlern istället ska köras som en viss kontotyp. Du kan även lägga in om någon viss cookie ska vara satt vid körningen.

Sitemap Settings

För att crawlern ska fungera behöver den en sitemap (karta) över hur siten ser ut. Om du har ett SEO-plugin kan du använda den sitemap som genererats av pluginet, annars kan du använda den som WordPress automatiskt genererar (den är oftast tillgänglig på exempel.se/wp-sitemap.xml, där du byter ut exempel.se mot rätt URL för din WordPressinstallation).

Toolbox

Längst ner i menyn finns valet Tools med några olika verktyg relaterat till pluginets funktioner.

Purge

Om du behöver manuellt rensa något från LiteSpeed’s cache kan du göra det på denna flik.

Import / Export

Om du gjort väldigt bra inställningar för LiteSpeed Cache-pluginet och vill använda dem på andra siter utan att behöva göra alla inställningar manuellt kan du exportera samtliga inställningar här. Omvänt kan du även importera inställningar här från en annan site.

På denna flik kan du även nollställa samtliga inställningar i pluginet.

Edit .htaccess

Om du vill göra ändringar manuellt i .htaccess-filen för din site kan du göra det här, så du slipper använda ett FTP-program, Filhanteraren eller liknande.

Heartbeat

Här kan du göra inställningar relaterade till WordPress Heartbeat-funktion.

Report

Funktionerna här är relaterade till LiteSpeeds support och rapporter till dem.

Debug Settings

Om något på din site inte fungerar som det ska efter du börjat ställa in LiteSpeed Cache kan du på den här fliken dels avaktivera samtliga funktioner pluginet erbjuder samt göra inställningar för hur data ska loggas etc så du kan felsöka bättre.

Log View

Här kan du se loggar från debug-funktionen ovan.

Beta Test

Om du vill vara äventyrlig och använda någon specifik beta-version av pluginet kan du lägga in inställningar för detta här.

Mer information

Dessa är bara de mest grundläggande inställningarna för pluginet. Om man vill gå på djupet och undersöka alla avancerade funktioner hänvisar vi till LSC’s officiella dokumentation som finns här.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss