1. Hem
  2. Utvecklarverktyg
  3. Hur kan jag installera globala NPM-paket?

Hur kan jag installera globala NPM-paket?

Den här guiden är för avancerade användare.

För att installera globala npm-paket så krävs fölljande:

  • Att du anger prefix i din ~/.npmrc-fil, och;
  • att du lägger med mappen ~/.npm-packages/bin i din PATH i ~/.bash_profile.

När detta är ordnat kan du installera paket globalt på vanligt vis, alltså genom att köra

npm install -g <paketnamn>

Mer detaljer om de olika nödvändiga stegen följer här nedan.

Skapa en .npmrc

Skapa eller redigera en .npmrc fil i roten på ditt konto (/home/<dittanvändarnamn>/.npmrc) så den innehåller prefix enligt nedan:

prefix = ${HOME}/.npm-packages

Detta innebär att alla globala paket kommer att läggas i mappen ~/.npm-packages på ditt konto.

Lägga till bin-mappen i din PATH

För att slippa ange sökvägen till binärerna för de globala paketen kan du lägga in sökvägen i din PATH. Det gör du genom att redigera din .bash_profile-fil i roten på kontot.

Ändra raden

PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin

så den ser ut så här

PATH=$PATH:$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$HOME/.npm-packages/bin

Du behöver därefter logga ut ur din SSH-session och logga in igen för att läsa in din nya PATH, alternativt köra source ~/.bash_profile.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss