1. Hem
  2. Hemsidor
  3. Varför får jag meddelandet Internal Server Error 500?

Varför får jag meddelandet Internal Server Error 500?

Internal server error 500 är ett väldigt generellt felmeddelande så det är svårt att säga exakt varför det uppstår. Men de vanligaste orsakerna är:

  • Fel rättigheter
    Filer och kataloger får inte vara skrivbara av andra användare än dig själv. Därför ska kataloger/mappar ha rättigheten 755 och filer ska ha rättigheten 644. Du kan läsa mer här om hur du ändrar rättigheter på filer/mappar.
  • Fel i .htaccess
    Även det minsta syntaxfel i .htaccess-filen kommer orsaka ett 500-fel, t.ex. du råkar skriva en punkt för mycket eller du missar ett mellanslag. Du kan ta reda på om .htaccess-filen är problemet genom att byta namn på den till t.ex. htaccess.txt. Om 500-felet försvinner så vet du att något i den filen var problemet. Du kan använda t.ex. Filhanteraren för att ändra namnet på filen.
    För att ta reda på vilken rad det är som ställer till det kan du redigera filen och kommentera ut en sektion i taget. Om felmeddelandet försvinner så vet du vilken sektion problemet ligger i. Du kommenterar ut en rad genom att skriva # i början på den.

Error-loggen i cPanel bör ge dig en bra indikation på var problemet ligger. Du hittar den genom att först logga in på cPanel och sedan klicka på ikonen som heter Apache fellogg under statistik och loggar.

Den kommer visa de senaste 300 raderna från Apaches fellogg som är relaterade till ditt konto. Den kommer alltså inte visa t.ex. PHP-fel.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support