X
  1. Hem
  2. cPanel/WHM
  3. Mitt webbhotellkonto har fått slut på resurser, vad gör jag?

Mitt webbhotellkonto har fått slut på resurser, vad gör jag?

Alla webbhotellkonton hos oss har olika begränsningar vad beträffar tillgängliga systemresurser. Begränsningarna skiljer sig åt mellan olika kontotyper/tjänster och finns där för att förhindra att tjänster överutnyttjas eller på annat sätt missbrukas och påverkar andra kunder.

Att slå i taket för olika systemresurser har olika konsekvenser, vilka vi kommer gå igenom i denna guide. Här kommer vi också ge exempel på hur man löser de vanligaste problemen som uppstår om en viss systemresurs tar slut.

Du kan alltid se hur mycket systemresurser ditt webbhotellkonto använder genom att logga in på cPanel och kika på rutan Statistik ute till höger enligt den här guiden. I den guiden beskriver vi också hur man tolkar resursanvändningen på ett webbhotellkonto allmänt.

CPU-användning

Precis som en vanlig dator har varje webbhotellkonto en viss processor (CPU) som belastas när olika program/processer körs. Och precis som med en dator kommer saker och ting börja gå långsamt om alltför många program/processer ska köras samtidigt. Minskningen i hastighet man upplever beror på att de olika processerna läggs i kö och betas av i turordning. De som kommer in i denna kö sist kommer också köras klart sist.

Om du ofta upplever att kontot slår i taket för CPU-användning kan det vara bra att undersöka dels de siter du har på kontot, och dels åtkomstloggarna för dessa. Vi har skrivit en separat guide om optimering av hemsidor här. Exempelvis är bra cache via LiteSpeed ett sätt att få ner CPU-användningen. Att ha en välstädad och optimerad databas kan också hjälpa.

Om optimeringsarbetet med hemsidan inte räcker till, utan du fortfarande noterar att webbhotellkontot slår i taket vad beträffar CPU-användning kan du behöva uppgradera kontot. Kör du ett Premium- eller Deluxe-konto idag kan du använda dig av Elastic Scaling för att få tillgång till mer CPU på kontot.

Minnesanvändning

Precis som med CPU har varje konto en viss mängd RAM-minne tillgängligt. RAM-minnet styr hur många bollar ditt konto kan ha i luften samtidigt. Om minnet tar slut kan det hända att processer avslutas i förtid för att frigöra minne, och som resultat ser besökare till siten felmeddelanden i sin webbläsare.

Precis som med CPU-användningen kan ett cacheplugin så som LiteSpeed Cache hjälpa. Lagras ”färdiga” sidor från en hemsida i cachen behöver inte servern arbeta lika hårt med att generera sidorna åt besökare mot siten, och belastningen (på både minne och CPU) går ner.

Att enbart se hög minnesanvändning inne på cPanel behöver i sig inte vara ett problem, utan det är fullt normalt att RAM-minnet används för exempelvis indexering av filer. Det är först när man börjar se felmeddelanden på hemsidan eller faults inne på Resursanvändning på cPanel som man vet att minnet tagit slut och orsakat problem.

Vill man ha tillgång till mer RAM-minne på sin tjänst går det alltid att uppgradera, och om du kör ett Premium- eller Deluxe-konto kan du använda Elastic Scaling för att få tillgång till mer RAM-minne på kontot.

En annan sorts minnesanvändning som också kan behöva hanteras är den maximala minnesgränsen för PHP-processer. Detta hanteras av en inställning som heter memory_limit och kan styras, tillsammans med ett stort antal andra PHP-inställningar, via cPanel. Vi har skrivit separata instruktioner kring detta här (du kan behöva klicka på ”Hur ändrar jag PHP-inställningar?” i innehållsförteckningen ute till höger).

Processer

Varje webbhotellkonto kan köra ett visst antal processer samtidigt. Dessa delas upp i två grupper:

  • Postprocesser (EP, Entry Processes): Varje gång ett anrop mot en hemsida på ett webbhotellkonto görs hanteras detta av en postprocess. Det kan exempelvis vara en PHP-process om hemsidan ifråga är en WordPressite.
  • Processer (NPROC, totalt antal processer): Ibland ligger processer på webbhotellkonton igång en längre tid, antingen i väntan på att någon annan process ska köras klart eller av någon annan anledning. Dessa mer långtkörande processer räknas in här.

Antalet tillåtna processer på kontot är alltid högre än antalet tillåtna postprocesser och om någon av dem tar slut får besökare till en hemsida på kontot ett felmeddelande i sin webbläsare. Man ombeds prova att besöka sidan senare.

Om du befarar att processer rörande en hemsida på webbhotellkontot hängt sig kan du starta om PHP-processerna på kontot genom att följa instruktionerna i vår guide om Litespeed (du kan behöva klicka på ”Övriga inställningar” -> ”Avancerat” i innehållsförteckningen ute till höger).

Om du på ett Premium- eller Deluxe-konto lägger till mer CPU eller RAM via Elastic Scaling får du automatiskt tillgång till fler postprocesser/PHP-processer.

Lagringsutrymme

Ännu en likhet mellan ett webbhotellkonto och en vanlig dator: båda har ett visst lagringsutrymme tillgängligt. På en dator bestäms detta av storleken på den disk som finns monterad i maskinen och på ett webbhotellkonto bestäms det av diskkvotan som är bestämd för den aktuella webbhotellkontotypen.

Om du fått meddelande om att lagringsutrymmet börjar ta slut, eller om du sett det själv via cPanel kan du uppgradera ditt webbhotellkonto till ett annat paket där mer utrymme ingår. Vi beskriver hur du uppgraderar webbhotellkontot här.

Om lagringsutrymmet på kontot tar slut kan det uppstå ett antal mer eller mindre oväntade fel. Vanligast är att inkommande mail till e-postadresser på webbhotellkontot inte kan sparas – avsändaren får då ett meddelande tillbaka där det står att utrymmet är slut och att de ska testa att skicka mailet senare. Besökare på en hemsida på ett konto med fullt lagringsutrymme kan se olika felmeddelanden på hemsidan, och om du som administratör försöker ladda upp material till hemsidan (till exempel via WordPress admin) kommer du få ett felmeddelande om att filen inte kunde sparas. Olika funktioner som är inkluderade i tjänsten kan också börja bete sig underligt om lagringsutrymmet tagit slut helt och hållet.

Läsningar och skrivningar till disk

Utöver själva lagringsutrymmet finns det även begränsningar i hur mycket data som kan läsas från och skrivas till disk per tidsenhet (så kallad IO). Även om vi använder mycket snabba SSD-diskar behövs denna typ av begränsningar för att garantera driften och upptiden på våra tjänster. Skulle ditt webbhotellkonto slå i taket för tillåten mängd IO kommer skript som utför läsning/skrivning mot disk gå långsammare. Detta resulterar i att hemsidor på kontot kan komma att ladda långsammare än normalt. En annan begränsning utgörs av IOPS, det maximala tillåtna antalet läs- och skrivoperationer per tidsenhet. Slår man i taket för detta går saker och ting på webbhotellkontot också långsamt och kan ibland ge upphov till märkliga fel. Detta händer dock väldigt sällan.

Ett sätt att minska ner på mängden IO som behövs är att till exempel servera besökare med skalade bilder i moderna webbanpassade format (så som .webp).

Annars är det relativt få saker som kan få ett webbhotellkonto att slå i taket för IO så länge hemsidor etc på kontot gör vad de ska.

Trafik/bandbredd

Alla webbhotellkonton hos oss har en maximal gräns för trafik/bandbredd, alltså hur mycket trafik som kan överföras till och från kontot per kalendermånad. Gränsen för detta är väl tilltagen på alla våra webbhotellkonton, men om man mot förmodan når upp till gränsen kommer besökare till hemsidan mötas av ett felmeddelande. Om detta skulle hända med ditt konto, kontakta oss så undersöker vi vad som hänt och hjälper dig vidare.

Vi har även skrivit ett avsnitt i följande guide om bandbredd (du kan behöva klicka på ”Bandbreddsanvändning” i innehållsförteckningen ute till höger).

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss