X
  1. Hem
  2. cPanel/WHM
  3. Hur ser jag statistik över mina besökare?

Hur ser jag statistik över mina besökare?

I varje webbhotellkonto ingår statistikverktyg som för statistik över alla besökare till dina hemsidor.

Det som ingår heter AWStats och är ett mycket omfattande statistikprogram. Med detta kan du se statistik och besökarantal per månad, per dag av en månad/vecka, per timme av en dag, per land som besökaren surfar från eller per besökande IP-adress med mera.

Detta verktyg och flera andra kan hittas inne på cPanel för ditt webbhotellskonto under rubriken Statistik och Loggar.

Allmänt

När du trycker på något av dessa verktyg får du oftast välja den domän du vill se statistik för genom att klicka på förstoringsglaset till höger om domännamnet.

Nu är du inne i Awstats och det är bara att sätta igång att kolla runt, det finns massvis med statistik så det går inte att gå igenom allting i den här guiden.

Om du har en Tilläggsdomän som du vill se statistik för, t.ex. dindomän.se, så kommer den inte visas i listan som dindomän.se. När du skapade Tilläggsdomänen fick du välja en underdomän, det du kommer se i listan är den underdomänen plus kontots huvuddomän, alltså underdomän.huvuddomän.se. Om du inte vet vilken underdomän du valde när du skapade Tilläggsdomänen kan du gå in på Tilläggsdomäner i cPanel så kommer underdomänen visas i listan över alla redan skapade Tilläggsdomäner.

Begränsningar
I nuläget finns inget perfekt sätt att föra statistik på unika besökare. I stället används olika algoritmer för att göra en approximation.

På grund av detta kan olika statistikverktyg visa olika värden för unika besökare. Detta gäller även våra verktyg. För mer exakt statistik skulle du kunna använda t.ex. Google Analytics eller Matomo.

GDPR och Personuppgiftshantering

Observera att loggning av besöksstatistik kan kräva att ni behöver göra extra åtgärder för att informera och ev. insamla samtycke från era besökare.
Vi hänvisar till Integritetsskyddsmyndigheten för exakt regelverk runt detta. Det finns nedanför instruktioner om hur ni stänger av loggningen av besöksstatistik om ni i stället vill göra detta.

Vissa av instruktionerna nedanför kan vara tekniska för vissa användare. Vi kommer se över möjligheten att få in dessa funktioner i cPanel men tills dess så får ni så klart skicka in ett ärende till support@oderland.se och be oss hjälpa er.

Mer information om allmän hantering av personuppgifter kan ni läsa om här.

Vilken information lagras

Den information som automatiskt samlas in om besökarna till dina domäner och underdomäner innehåller: ip-nummer, besökt url, tidpunkt, user agent (webbläsare, operativsystem), referring url (hänvisande sida) och lagras på två ställen.

  • Åtkomstloggen som du hittar i cPanel, den gallras automatiskt en gång om dygnet. (Det finns även möjligheten att aktivera arkivering av Åtkomstloggen innan varje gallring. Denna möjlighet hittar du under  Åtkomstloggar. Den är per automatik avslagen från början när du skaffar din tjänst hos oss.)
  • AWstats sammanfattar och lagrar automatiskt besöken från Åtkomstloggen och lagrar detta månadsvis i filer så att man kan se hur besökarna använder sidan. Observera att i denna statistik är relativt anonymiserad då man bara ser det totala antalet besök per månad för ett IP-nummer grupperat och t.ex. inte vilka enskilda sidor besökaren besöker eller vilka operativsystem den använder. I skrivande stund (2018-05-21) så gallras inte denna statistik utan ni måste själva följa metoder redovisas nedanför för att hantera detta.

Automatisk gallring

Vill man automatiskt gallra besöksstatistik (AWstats) så kan man lägga till ett ett cron-jobb enligt nedan och byt ut 365 mot så många dagar ni vill lagra besöksstatistik.

find ~/tmp/awstats -name "*.txt" -mtime +365 -delete

Cron-jobbet skall då rimligen köras minst en gång i månaden, efter som statistiken lagras månadsvis.

Borttagning ur statistik

För att radera ett IP-nummer ur statistiken så kan ni köra detta kommando. Kör detta kommando via SSH och byter ut 00.00.00.00 mot det ip-nummer ni vill ta bort ur statistiken.

for f in $(find ~/tmp/awstats/ -type f -iname "*.txt"); do sed -i '/00.00.00.00/d' $f; done

Utdrag ur statistik

Vill den registrerade ha utdrag om han finns med i besökssatistiken så kan ni få fram det igenom att köra detta kommando. Kör detta kommando via SSH och byt ut 00.00.00.00 mot det IP-nummer man vill få ut information om.

for f in $(find ~/tmp/awstats/ -type f -iname "*.txt"); do echo $f; echo "Host - Pages - Hits - Bandwidth - Last visit date"; grep -i '00.00.00.00' $f; done
Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss