1. Hem
  2. E-post
  3. Hur lagras e-post på er server?

Hur lagras e-post på er server?

Det här är en teknisk genomgång om hur den e-post som kommer in till ditt mailkonto hos oss faktiskt lagras på servern.

Kataloger

cPanel-konton (dvs. webbhotellskonton och konton skapade på egna servrar via WHM) har generellt sett två kataloger i sin hemkatalog relaterade till mailhantering. Dessa heter mail och etc.

  • mail: Innehåller all e-post och är en struktur som bygger på formatet Maildir++.
  • etc: Innehåller information om själva e-postkontona.

Katalog: mail

Katalogen mail är strukturerad genom olika underkataloger, i följande nivåer:

  1. Domännamn.
  2. E-postkonto (det innan @).
  3. Kataloger för e-postmappar.
  4. Separata filer för e-postmappar.

Det finns två standardkataloger i steg 3; new och cur. Nya inkommande mail kommer in i new. Så fort ett e-postprogram (MTA) har fått kännedom om något av dessa mail flyttar systemet filerna från new till cur. Inbox för ett konto är alltså katalogen cur. Katalogen cur innehåller alltså alltid mail som är åtminstone ”initierade” av en MTA, men de behöver inte vara lästa.

Övriga undermappar man har på sitt e-postkonto finns på samma nivå som new och cur i katalogstrukturen. Dessa kataloger har samma namn som man döpt sina e-postmappar till, men katalogerna börjar med punkt. Tips! Här kan det vara värt att tänka på att FTP-programmet eller den filhanterare man använder behöver lista gömda filer, då filer/kataloger med namn som börjar med punkt normalt sett klassificeras som gömd. Normalt sett handlar det om a-flaggan till listnings-kommandon.

Varje fil i steg 4, dvs. filer som hittas i någon av e-postmapparna, är ett komplett e-postmeddelande och kan faktiskt läsas rätt av. Filnamnen på dessa innehåller servernamn, id-nummer och även olika flaggor som bestämmer olika egenskaper av e-postmeddelandet.

Katalog: etc

Katalogen etc i hemkatalogen är strukturerad i följande nivåer:

  1. Domännamn.
  2. Diverse filer/kataloger tillhörande domänens mail-egenskaper.

De viktigaste filerna i nivå 2 är passwd och shadow. Filen passwd innehåller information om vilka e-postkonton som finns på domänen i fråga, och shadow innehåller lösenorden för kontona (krypterade/hashade).

Om du flyttar mappen etc/domännamn till ett annan webbhotellkonto så kommer mailkontona som fanns på det föregående webbhotellkonto automatiskt dyka upp i cPanel på det webbhotellkonto du flyttade till.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss