1. Hem
 2. Backup & återställning
 3. Hur gör jag återställningar med Acronis Backup?

Hur gör jag återställningar med Acronis Backup?

This article is also available in enEnglish

Några tidsstämplar för videon ovan:
00:00 – Inledning
00:59 – Komma åt Acronis Backup (Inloggning på cPanel)
02:55 – Komma åt Acronis Backup (hoppa hit om du vet hur du logga in på cPanel)
04:07 – Återställning av filer och mappar
06:07 – Återställning av databaser
07:31 – Återställning av e-postkonton
08:56 – Återställning av vidarebefordrare

I den här guiden går vi igenom hur du gör återställningar av filer, databaser, e-postkonton samt vidarebefordrare för e-post via backupverktyget Acronis Backup.

Om du behöver göra en återställning av en WordPressbaserad hemsida, kolla gärna denna guide också.

För att använda Acronis Backup behöver du börja med att logga in på cPanel och där leta upp ikonen Acronis Backup under avsnittet Filer.

Det första som möter dig efter du gått in på ikonen är en lista över de tillgängliga backuppunkterna. Här väljer du den backuppunkt du vill göra återställning från, oavsett vilken sorts data du vill återställa, genom att klicka på tidpunkten för backupen.

Backupsystemet förbereder nu backuppunkten så du ska kunna se innehållet.

Det kan ta en stund för systemet att förbereda visning av innehållet i backuppunkten.

Återställning av filer

För att återställa filer, börja med att klicka på Files under rubriken Types.

Här får du fram en filhanterarliknande vy där du ser mapparna och filerna som fanns på kontot när backupen togs. Om du klickar på ett mappnamn kommer du in i den mappen och ser dess innehåll.

Här har du dels en kryssruta du kan markera om du vill återställa alla mappar/filer på kontot (1) samt en kryssruta per mapp/fil (2) om du vill återställa enstaka mappar eller filer. När du valt de mappar/filer som du vill återställa, tryck på Recover-knappen ovanför listan (3). Du kan även ladda ner en .zip-fil innehållande de markerade mapparna/filerna via Download-knappen (4).

Om du klickar på Recover-knappen får du nu upp en ruta där du kan välja om filer som skapats på kontot senare än backuppunkten skapats ska raderas i samband med återställningen. Om du önskar detta, markera kryssrutan vid (1). Detta är praktiskt att använda till exempel vid hack av hemsidor på kontot, då man kan rensa bort filer som tillkommit sedan backupen togs. Dessa kommer annars ligga kvar efter återställningen. Oavsett hur du väljer att göra så trycker du på knappen Start recovery för att påbörja återställningen (2).

Du får nu besked om att återställningen påbörjats:

Så snart återställningen är klar ser du även detta:

Tänk på att återställningen kan ta lång tid om du återställer många filer på en gång.

Återställning av databaser

För att återställa databaser, börja med att klicka på Databases under rubriken Types.

Här får du fram en lista över de databaser som fanns på webbhotellkontot när backupen togs.

Här har du dels en kryssruta du kan markera om du vill återställa alla databaser på kontot (1) samt en kryssruta per databas (2) om du vill återställa enstaka. När du valt de databaser som du vill återställa, tryck på Recover-knappen ovanför listan (3). Du kan även ladda ner en .zip-fil innehållande de markerade databaserna som .sql-filer via Download-knappen (4).

Efter du tryckt på Recover-knappen får du upp en ruta där du kan välja att återställa databasen till en ny med ett nytt namn (1). Suffixet väljer du själv (2) och den återställda databasen får då ett namn som inleds med det ursprungliga namnet med suffixet tillagt på slutet. När du valt om du vill återställa och skriva över den nuvarande databasen eller återställa till en ny med ditt valda suffix klickar du på Start recovery-knappen (3).

Du får nu besked om att återställningen påbörjats:

Så snart återställningen är klar ser du även detta:

Återställning av e-postkonton

Tänk på att det aktuella innehållet på ditt mailkonto kommer återställas till det datum backup återställs från. Mail som ligger på kontot och har inkommit efter backuppunktens datum kommer alltså försvinna från kontot i och med återställningen.

För att återställa e-postkonton, börja med att klicka på Mailboxes under rubriken Types.

Här får du fram en lista över de e-postkonton som fanns på webbhotellkontot när backupen togs.

Här har du dels en kryssruta du kan markera om du vill återställa alla e-postkonton på kontot (1) samt en kryssruta per e-postkonto (2) om du vill återställa enstaka. När du valt de e-postkonton som du vill återställa, tryck på Recover-knappen ovanför listan (3). Du kan även ladda ner en .zip-fil innehållande de markerade e-postkontona via Download-knappen (4).

Efter du tryckt på Recover-knappen får du upp en ruta där får bekräfta att återställningen ska göras. Det gör du genom att klicka på Start recovery-knappen.

Du får nu besked om att återställningen påbörjats:

Så snart återställningen är klar ser du även detta:

Återställning av vidarebefordrare

För att återställa vidarebefordrare för e-post, börja med att klicka på Mail forwarders under rubriken Types.

Här får du fram en lista över de vidarebefordrare som fanns på webbhotellkontot när backupen togs.

Här har du dels en kryssruta du kan markera om du vill återställa alla vidarebefordrare på kontot (1) samt en kryssruta per domän (2) om du vill återställa vidarebefordrare för enstaka domäner. När du valt de domäner som du vill återställa vidarebefordrarna för, tryck på Recover-knappen ovanför listan (3). Du kan även ladda ner en .zip-fil innehållande de markerade domänernas vidarebefordrare via Download-knappen (4).

Efter du tryckt på Recover-knappen får du upp en ruta där får bekräfta att återställningen ska göras. Det gör du genom att klicka på Start recovery-knappen.

Du får nu besked om att återställningen påbörjats:

Så snart återställningen är klar ser du även detta:

Logg över återställningsaktivitet

Du kan när som helst gå in på fliken Operation log, Där kan du se all aktivitet som utförts som rör återställningar av backup på ditt cPanelkonto.

I tabellen kan du se:

 • Status – Om återställningen pågår, lyckades eller misslyckades.
 • Operation type – Vad som återställt och om det återställts till servern eller förberetts en nedladdningsbar .zip-fil.
 • Start time – Tidpunkt för när backupåterställningen påbörjades.
 • Finish time – Tidpunkt för när återställningen blev färdig.
 • Elapsed time – Hur lång tid återställningen tog.
 • Actions – Olika åtgärder du kan vidta för loggraderna:
  • View details – Se detaljer om mer exakt vad som återställdes.
  • Download – Om du valde att ladda ner från en backuppunkt hittar du en länk för denna nedladdning här, så du inte behöver be backupservern om en ny återställning om du vill ladda ner igen.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss