1. Hem
  2. Utvecklarverktyg
  3. Hur använder jag Drush?

Hur använder jag Drush?

Drush finns tillgängligt som standard på alla våra webbhotellkonton och Managed Servrar. Du kommer åt det antingen via SSH eller via terminalen i cPanel.

Grunderna

När du har loggat in på ditt konto via SSH eller via terminalen så behöver du ställa dig i mappen där din Drupal-installation finns. Du kan göra det genom att köra följande kommando:

cd /home/cpanelanvändarnamn/sökväg/till/drupal

Om du kör Drush utan några argument så får du upp en lista med alla tillgängliga kommandon:

drush

Om du vill veta mer om ett specifikt kommando så kan du köra:

drush help namnetpåkommandot

T.ex:

drush help sql-dump

Om du vill se vilken version av Drush som är installerad så kan du köra:

drush version

En komplett lista med kommandon i ett lite mer lättläst format kan du hitta på drushcommands.com.

Om du vill köra drush med en specifik PHP-version kan du göra det genom att istället för endast drush i början av kommandot ange:

/opt/alt/php70/usr/bin/php /usr/bin/drush

I kommandot ovan står 70 för PHP 7.0. Du kan ändra till vilken version du önskar använda på liknande sätt. Vilka PHP-versioner vi erbjuder kan du läsa om här.

Användbara kommandon

Visa information om din Drupal-installation, inklusive Drupal version:

drush status

Rensa cachen för din Drupal-installation:

drush cache-clear

Skapa en temporär inloggningslänk för vilken användare som helst:

drush user-login drupalanvändarnamnet

Lista alla installerade moduler med information om version och om dom är aktiva eller inte:

drush pm-list

Visa felmeddelanden och varningar:

drush watchdog-show

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
Kontakta oss