1. Hem
 2. cPanel/WHM
 3. Hur ändrar jag resurserna för ett cPanelkonto i WHM?

Hur ändrar jag resurserna för ett cPanelkonto i WHM?

Det går att justera mängden systemresurser som ska vara tillgängliga för respektive cPanelkonto på två olika vis.

Det första sättet är att justera varje enskilt konto för sig, vilket går bra när man har få underkonton att hantera, men detta blir snabbt oöverskådligt om man har många konton.

Det andra är att låta olika paket ha distinkta nivåer av resurser, då kan du istället växla paketet som ett cPanelkonto använder för att på så vis ändra kontots kapacitet. Detta har fördelen att det blir lättare att hantera flera konton.

Justerar ett cPanelkonto via LVE-manager

 1. Logga in i WHM, klicka sedan på LVE Manager i menyn till vänster. Du kan skriva lve i sökrutan för att filtrera bort alla andra val ifrån listan.
  Klicka på LVE Manager
 2. Klicka på Users för att komma till listan med dina cPanelkonton.
  Klicka på Users
 3. Klicka på ikonen som ser ut som en penna vid det cPanelkonto som du vill ändra på. Ifall du har många underkonton så kan du använda sökrutan för att filtrera fram den du är ute efter.
  Klicka på pennan vid det konto som du vill redigera
 4. Här kan du ändra gränserna som ska gälla för det cPanelkontot. Tryck på Save när du är klar.
  Redigera värdena och klicka sedan på Save
 • SPEED: är antalet CPU kärnor som kontot ska få lov att använda, det anges i antal procent av en kärna, så för 2 CPU t.ex. så skriver du in 200.
 • PMEM: är totala mängden RAM minne som kontot får lov att använda, det anges i antal GB.
 • IO: är den maximala läs- och skrivhastigheten till hårddisken som du vill tillåta.
 • IOPS: är hur många läs- och skrivförfrågningar till hårddisken som tillåts per sekund.
 • EP: en Entry process är en processer som skapats genom en fråga till Apache, t.ex. en hemsidebesökare. Denna gränsen är det maximala antalet samtidiga processer som tillåts.
 • NPROC: avser den totala mängden processer som tillåts på det cPanelkontot. Den bör helst vara större än EP.

Ändra paket på ett cPanelkonto

Finns det ett paket du vill byta till? Om inte kan du skapa ett nytt.

 1. Logga in i WHM, klicka sedan på List Accounts i menyn till vänster. Du kan skriva list i sökrutan för att filtrera bort de flesta andra val ifrån listan.
  Klicka på List Accounts
 2. Leta upp det cPanelkonto som du vill ändra på. Klicka sedan på det lilla plustecknet till vänster för att se fler alternativ för det kontot.
  Klicka på plussymbolen vid sidan om kontot som du vill se fler alternativ för
 3. Klicka på knappen Change Plan.
  Klicka på Change Plan
 4. Nu kan du välja det paket som du vill ska gälla för detta cPanelkontot ifrån listan. Klicka sedan på Upgrade/Downgrade.
  Välj det nya paketet för kontot, klicka sedan på Upgrade/Downgrade

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Behöver du mer hjälp?
Kan du inte hitta lösningen på ditt problem? Då kan du kontakta oss via e-post, chatt och telefon!
KONTAKTA OSS