1. Hem
  2. Webbhotellkonton
  3. Hur ändrar jag PHP-inställningar?

Hur ändrar jag PHP-inställningar?

Ibland finns behovet att göra egna inställningar för PHP. Hos oss gör du dessa ändringar via din cPanel eller skapa en .user.ini-fil på ditt konto (och alltså inte genom php.ini som används ibland).

Via cPanel

Logga först in på cPanel och klicka sedan på ikonen Select PHP version.

På nästkommande sida klickar du på Byt till PHP-inställningar överst till höger.

Där kan du göra ändringarna genom att klicka på värdena i tabellen som presenteras. När du har ändrat ett värde behöver du först klicka Använd och sedan Spara när du är klar.

Du kan ändra t.ex. max_input_vars, max_execution_time och memory_limit

Med .user.ini

Du kan också sätta egna PHP-inställningar genom att skapa en .user.ini-fil på ditt konto. Börja med att skapa en fil som heter .user.ini i mappen på ditt konto hos oss där din hemsida ligger. Du kan skapa en sådan fil med t.ex. Filhanteraren, var bara noga med att först aktivera visning av dolda filer.

I din .user.ini-fil kan du sedan lägga till alla PHP-inställningar som du vill ändra, PHP-inställningarna kommer gälla för den mapp som filen ligger i samt alla undermappar. T.ex. så skriver du in följande i .user.ini för att ändra mängden minne som varje PHP-process har tillgång till:

memory_limit = 1024M

Inställningar som inte går att ändra via .user.ini
Inte alla inställningar går att sätta via .user.ini. Det finns en lista på php.net här: https://secure.php.net/manual/en/ini.list.php.
Endast de som är märkta med changeable: PHP_INI_ALL och PHP_INI_PREDIR går att ändra på via .user.ini.

Hjälpte den här guiden dig?

Relaterade guider

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support