Cloudbackup är vår backuptjänst för virtuella och dedikerade servrar. Den använder samma plattform som våra Managed och Shared servers. Den kan återställa enstaka filer samt hela fysiska eller virtuella diskar vid fullständig återställning.

Du väljer själv hur många återställnings-punkter du vill spara och hur ofta du vill ta backuper. All data lagras off-site och inom Sveriges gränser.

Snabb

Inkrementella backuper görs på blocknivå istället för på filnivå. Backuper på blocknivå har flera fördelar som t.ex. snabb backup, en drastisk minskning av disk och nätverks I/O, möjlighet att ta backup så ofta som var 15:e minut och att ta backup på servrar som har ett stort antal filer utan problem.

Kostnadseffektiv

Oderland CloudBackup är kostnadseffektiv. Du betalar månadsvis per server och det totala backuputrymme du själv väljer, utan dolda kostnader. Med inkrementell backup på blocknivå med komprimering slipper du dyra backupkostnader för dublett av data.

Stöd för flera plattformar

Windows & Linux / Physical & Virtual. RedHat, CentOS, Ubuntu, Debian, SUSE, VMWare, Hyper-V, Citrix XenServer, Parallels Cloud Server, Parallels Virtuozzo och KVM. Microsoft SQL Server, Exchange and MySQL (inklusive MariaDB och Percona Server).

Så här ser det ut