Försäljningen av SE Direkt och vad innebär den för dig?

Försäljning av SE DIREKT

I veckan blev alla som haft SE Direkt som registrar informerade om att deras domäner flyttas till Loopia. Många av våra kunder har hört av sig och frågat vad detta innebär för dem. Här förklarar vi bakgrunden till detta samt hur man kan gå tillväga om man vill byta domänregistrar.

Bakgrund

Svenska Internetstiftelsen (IIS) är en organisation som överser internetutvecklingen i Sverige. De är också ansvariga för internets svenska toppdomän .se. Detta innebär att Internetstiftelsen beslutar vem som får sälja domäner under .se. De som får sälja domännamn kallas för registrarer. Det finns i nuläget 137 registrarer för toppdomänen .se.

Internetstiftelsen har även agerat som registrar själv och då sålt .se-domäner under namnet SE Direkt. I september 2018 beslutade dock Internetstiftelsen att sälja SE Direkt och i januari 2019 blev det klart att köparen blev Loopia.
Viktigt att veta här är att försäljningen bara gäller registrarverksamheten. Internetstiftelsen kommer fortfarande agera styrorgan för .se-domänen och ha kvar beslutsansvar för vilka företag som får sälja .se-domäner.

Loopia meddelade den 12 februari att de påbörjat flytt av domäner från SE Direkt samt att detta arbete förväntades ta några dagar. Under flytten gick det inte att göra ändringar på sina domäner. Enligt Loopias hemsida är detta arbete i skrivande stund (2019-02-15) fortfarande pågående. För mer information om detta hänvisar vi till Loopias kundtjänst.

Om din domän flyttats till Loopia bör du vara uppmärksam på att SE Direkts avtalsvillkor ersätts av Loopias avtalsvillkor den 14 mars 2019.

Hur flyttar jag min domän till en ny registrar?

Om du av någon anledning beslutar dig för att du vill byta registrar har du rätt att göra det när som helst. En orsak att man vill byta registrar kan till exempel vara att man vill samla alla sina webbtjänster hos ett och samma företag.

Att flytta sin domän är lätt som en plätt! Allt du behöver är en auktoriseringskod (även kallad EPP-kod) från din nuvarande registrar. De flesta registrarer ger dig möjlighet att hämta en sådan kod själv via deras kundpanel.

Vill du flytta en domän till Oderland har vi en smidig guide.

Har du några övriga frågor om detta är du givetvis alltid välkommen att kontakta oss.