Bättre säkerhet mot databasintrång och osäkra lösenord i WordPress

Senaste versionen av vår applikationsbrandvägg scannar igenom din databas efter malware och stoppar osäkra lösenord.

Den senaste funktionen av vår applikationsbrandvägg har två spännande nyheter för dig som använder WordPress.

Precis som vi redan gör med dina filer kommer vi nu att löpande scanna igenom din databas för att hitta eventuell skadlig kod. Om vi hittar någon skadlig kod rensar vi den helt automatiskt åt dig. Har du någonsin behövt rensa en hackad databas vet du hur lång tid det kan ta för hand.

Dessutom ökar vi skyddet för brute-force intrång i WordPress samt stoppar vanliga eller mycket svaga lösenord. Försöker du logga in med ett mycket svagt lösenord kommer du nu ombes byta ditt lösenord.

De nya säkerhetsfunktioner kommer att vara tillgängliga successivt för alla servrar under de kommande veckorna.