Miljöpolicy

Vårt miljöarbete är ett ständigt pågående projekt med det övergripande målet att minska vår miljöpåverkan till ett minimum. Detta gör vi både genom att där det är möjligt sänka vår förbrukning av produkter med miljöpåverkan eller välja likvärdiga alternativ med mindre miljöpåverkan.

Vi är väldigt stolta över att vara en av de första leverantörerna av webbtjänster som virtualiserat hela vår hosting-miljö* och därigenom dramatiskt minskat vår energiförbrukning. Den el vi fortfarande använder är miljöcertifierad med Bra Miljöval.

För resor i tjänsten väljer vi alltid tåg före flyg där detta är praktiskt genomförbart.

Just nu arbetar vi för högtryck med att överföra kunder från äldre system till vårt nya, mer flexibla kundsystem som ger oss möjligheten att ha en genomgående elektronisk hantering av bokföring, fakturor mm. Ytterligare en fördel är att våra äldre kunder i och med denna förändring kommer få utökade  möjligheter att administrera sina konton själva.

*Med undantag för specialiserade, dedikerade serverlösningar.