Ditt nya elastiska moln, helt på SSD!

flame-02

Nu lanserar vi nästa generation av vårt populära cloud! The Other Cloud är en riktig SSD-baserad elastisk molntjänst där du kan köpa precis så mycket kraft du behöver och bara betala per timme för det du verkligen använder. Vi vill självklart att så många som möjligt ska prova själva så därför kan fram till 1:a maj 2014 skapa en rabatterad eller rent av gratis virtuell server.

Flexibilitet

Välj mellan populära operativsystem och distributioner som Ubuntu, Debian, Centos, Fedora och Windows 2008/2012 Standard Edition R2. Skapa dina servrar med färdiga profiler anpassat till det du vill göra.

Hastighet

All lagring sker på supersnabb SSD – det är inte ett tillägg – det är standard hos oss!

ssd-01

Skalbarhet

Nu kan du äntligen anpassa din servermiljö för dina behov och inte tvärtom. Reagera blixtsnabbt på nya behov och trender utan krångel. Betala bara för det du verkligen använder.

Mobilitet

Att du inte befinner dig vi en dator ska inte hindra dig från att ha full kontroll på din servermiljö. Till våra molntjänster finns det appar för både iOS och Android!

Administration

Skapa virtuella servrar med dynamisk konfigurering i vår kontrollpanel. I slutet av månaden debiterar vi dig för de resurser du allokerat. Använder du inte servern hela månaden? Du betalar endast för disk och IP-nummer när servern är avstängd.

RestAPI

Använd vårt Rest-baserade API för att integrera dina molntjänster med dina egna lösningar.


Sveriges bästa flytt av WordPress!

Vill du flytta men onrkar inte packa själv?

Oderland lanserar nu Sveriges bästa tjänst för flytt av WordPress-sidor! Inga tillägg – inget krångel: allt du behöver ange är åtkomstuppgifter för ditt nuvarande webbhotell- resten sköter Oderlands flyttjänst automatiskt!

Det finns mängder av olika sätt att flytta en WordPress-sida. Gemensamt för alla har dock varit att de är långsamma, krångliga och ibland resulterar i en sida som inte har mycket gemensamt med den du flyttade ifrån. Vi tyckte att det behövdes en bättre lösning men kunde inte hitta någon som vi tyckte levde upp till våra krav – så vi byggde ett eget verktyg!

Genom att använda vårt migreringsverktyg och ange åtkomstuppgifter för din befintliga hemsida kan du enkelt flytta din WordPress-installation tillsammans med alla bilder, tillägg m.m. till valfritt webbhotellskonto hos Oderland – och det går snabbt!

Snabbare flytt av WordPress

Flytta WordPress: så här gör du!

Det första momentet är oftast det svåraste – att hitta dina inloggningsuppgifter till ditt nuvarande webbhotell. Oftast kan du hitta dem i ditt mailarkiv eller kanske i den där gråa pärmen som arkiverades med bokföringen våren 2010?

När du väl har uppgifterna är det bara att skriva in dem på rätt plats. När du trycker på “Lägg till” går vi igenom det konto du angivit och letar upp alla WordPress-sidor som kan flyttas

Skriv in iloggningsuppgifter

Välj vilken domän du vill flytta till

Alla dina WordPress-sidor visas i en lista där du kan välja vika du vill flytta. Välja bara den domän du vill flytta bloggen till och tryck på “Flytta” så migrerar vi den valda WordPress-sidan. Om du inte vill byta domän utan bara flytta hemsidan behöver du lägga in din domän hos oss genom kundavdelningen.

Välj vilken domän du vill flytta till

Vi sparar självfallet inte ditt lösenord och vi gör inte heller några ingrepp på den hemsida som du vill flytta.

Självklart fungerar också tjänsten med våra gratis testkonton – observera bara att testkontot måste beställas innnan flytten inleds.

Då en WordPress-installation kan se ut på många olika sätt är finns det säkerligen lägen där vår tjänst inte fungerar, speciellt då tjänsten fortfarande är i alfa-stadiet (vi lägger fortfarande till ny funktionalitet). Vi loggar alla fel för att få en överblick av eventuella problemen men om ni råkar ut för problem så kontakta gärna vår support-avdelning och tala om vad som gick fel. På så sätt kan vi snabbare bygga en bättre tjänst!


Hamnar din data i molnet utanför Sverige?

pr-banner

Då är du i gott sällskap. Det gör nämligen ca 15 procent av svenska kommuner och myndigheter också.

Ledordet, det nya svarta inom IT, är molnlösningar – alla pratar om dem, många använder dem men ganska få ser problemen och tar dem på allvar.  Även om du anlitar en lokal leverantör kan du inte vara säker på att din data stannar inom Sverige.

Företag som tidigare hade fysiska servrar i egna hallar kan likaväl köpa kapacitet från någon av de stora globala leverantörerna av molntjänster – och det är inte alltid du som kund får reda på det. Även databehandlingstjänster som exempelvis spam- eller virusskydd för e-post som ligger utomlands kan innebära en risk. Trots att du i de fallen inte uttryckligen lagrar din E-post där görs den ändå tillgänglig för företag som kanske inte lever upp till de krav som faktiskt ställs på dig – och indirekt dina leverantörer.

Genom att använda verktyget inomsverige.se för att kontrollera vart alla Sveriges 290 kommuner har placerat sina hemsidor och E-postlösningar kunde vi konstatera att ca 15 procent av dem har antingen sin hemsida eller sin E-post utomlands. När vi körde samma test på 68 myndigheter visade sig att ca 15 procent av dessa också anlitade leverantörer utanför Sverige.

Är det så dåligt då? 

Det korta svaret på den frågan är att det helt enkelt beror på vilket land det rör sig om och vilken typ av information det gäller. Det är viktigt att förstå vad som gäller vid till exempel överföring av personuppgifter mellan olika länder. Många företag och organisationer bedriver verksamhet också utanför Sveriges gränser. I dessa fall bör man se till vilket lands integritetsskyddslagstiftning det är som gäller.

Enligt PUL är personuppgifter all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk, levande person. Dessa uppgifter ska behandlas med stor försiktighet. Företag som arbetar med exempelvis insamling, registrering, bearbetning och analysering av information och personuppgifter bör vara väl införstådda i hur PUL och FRA-lagen fungerar. Såväl PUL och FRA-lagen kan dock påverka företaget på olika sätt, beroende på om företaget exempelvis har sin mailserver inom Sverige eller inte.

EU:s dataskyddsdirektiv från 1995 genomfördes i alla länder inom EES-området, något som har lett till att skyddslagarna inom detta område är mer eller mindre lika. Vid informationsöverföringar till ett så kallat tredje land, ett land som inte tillhör EES-området, gäller dock andra regler. Det är till exempel förbjudet att överföra personuppgifter till ett tredje land om landet i fråga inte har tillräckligt hög skyddsnivå vad gäller datahantering. Detta för att integritetsskyddet ska gälla över landsgränser, i en internationell och vidare kontext.

När informationen skickas utanför Sveriges är den också tillgänglig för Försvarets radioanstalt (FRA) som har rätt att bedriva signalspaning på kabelburen trafik, såsom exempelvis telefon- samt internettrafik, som passerar Sveriges gränser.

Vad kan jag göra?

Det är väldigt svårt att helt eliminera dessa risker då trafiken på Internet ibland kan ta de konstigaste vägar. Oderland Webbhotell har skapat gratistjänsten inomsverige.se för att ge dig en indikation om var din information befinner sig. Du kan testa din leverantör redan idag genom att surfa in på www.inomsverige.se. Vi behöver inte utöka de 15 procenten med fler organisationer.


Cancerfonden anlitar Oderland för drift av Rosa Bandet kampanj

Vi på Oderland är stolta över att ha valts som driftspartner för Cancerfondens kampanj Rosa Bandet på Facebook. Att ytterligare en välkänd organisation ger oss förtroendet att ansvara för driften av deras lösningar visar att vårt målmedvetna arbete med att stärka vår närvaro inom kritiska och avancerade driftlösningar har varit framgångsrikt.

I år har Cancerfonden i samarbete med Dempsey skapat en kampanj där Facebook-användare som stödjer Cancerfonden med 10kr får förmånen att visa upp Rosa Bandet på sin profilbild. För att realisera detta hämtas användarnas profilbilderna från Facebook till Oderlands servrar, dekoreras med bandet och skickas sedan tillbaks till användarens fotokatalog på Facebook. Under första veckan beräknas kampanjen generera över 20.000 unika profilbilder dagligen. Oderlands arbete har bestått i att föreslå och realisera en teknisk lösning inklusive rekommendationer för web- och applikations-server samt maskinvara. För en kampanj av den här magnituden är garanterad tillgänglighet av yttersta vikt då det rör sig om en väldigt publik satsning som involverar stora belopp för ett viktigt ändamål.

För er som ännu inte har köpt årets digitala Rosa Band –Gör Det Nu!


Oderland Webbhotell AB levererar sedan 1998 en högkvalitativ och driftsäker lösning för webhosting, e-post, domänhantering, VPS, managed- och dedikerad server. Våra kunder återfinns i alla segment, från privatpersoner till riksdagspartier och multinationella företag. Vi har idag ca 10.000 webbhotellskonton, tusentals vps och närmare hundra managed servrar med varierande nivåer på SLA

Vi har idag 12 anställda i Kungsbacka samt 3 st på vår first-line support i borlänge. Våra anställda har upp till 10-15 års kunskap av den programvara och operativsystem vi jobbar med vilket medför att vi klarar av att upprätthålla stabila webbhotells tjänster.

Oderland Webbhotell AB äger själva sina datahallar och all teknisk infrastruktur. Det innebär att vi alltid har tillgång till all kritisk utrustning vilket hjälper till att hålla nere vår responstid och därigenom ha sveriges främsta användarsupport.


kundlogotyper


Alla priser anges exkl. moms